Design Patterns PHP (Tasarım Desenleri PHP)

Build Status Documentation Status Donate

Bu, tasarım desenleri olarak bilinen kalıpların bir derlemesidir ve örnek kodlar bu kalıpların PHP’de nasıl uygulanabileceğini gösterir. Her desen (sayfası)küçük kod örnekleri içerir. Bu örneklerin çoğu kendimin aşina olduğu Zend Framework, Symfony2, veya Doctrine2 yapılarındandır.

Sanırım desenlerle ilgili sorun, insanların desenleri bilmesi, ancak hangi durumda, hangisini kullanacaklarını genellikle bilmemesidir.

Katkıda Bulunun

Eğer bir yazılım hatası (bug) veya hatalı çeviriyle karşılaşırsanız, lütfen fork yaparak yaptığınız değişiklerle beraber pull request gönderiniz. Tutarlı bir kod kalitesi sağlamak için, lütfen kodunuzu PHP CodeSniffer kullanarak kontrol ediniz. Örn: PSR2 standartı için ./vendor/bin/phpcs -p --standard=PSR2 --ignore=vendor ..