2.1. Adapter / Wrapper

2.1.1. Amaç

Bir sınıfın bir arayüzünü uyumlu bir arayüze çevirmek. Bir uyarlayıcı, normalde uyumsuz olan orijinal arayüzleri nedeniyle birlikte çalışamayacak olan nesnelerin, kendi arayüzünü istemcilerin kullanımına sunarak, birlikte çalışmalarını sağlar.

2.1.2. Örnekler

 • Veritabanı İstemcisi (Database Client) kütüphaneleri içindeki uyarlayıcılar (örn. OppaAgentAgent).
 • Birden çok ve farklı ağ servisi (web service) ve uyarlayıcısı kullanıldığında, veriler normalleştirildiğinden sonuç herkes için aynıdır.

2.1.3. UML Diyagramı

Alt Adapter UML Diagram

2.1.4. Kod

Bu kodu Github üzerinde de bulabilirsiniz.

Book.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;

interface Book
{
  public function turnPage();

  public function open();

  public function getPage(): int;
}

PaperBook.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;

class PaperBook implements Book
{
  private int $page;

  public function open(): void
  {
    $this->page = 1;
  }

  public function turnPage(): void
  {
    $this->page++;
  }

  public function getPage(): int
  {
    return $this->page;
  }
}

EBook.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;

interface EBook
{
  public function unlock();

  public function pressNext();

  /**
   * returns current page and total number of pages, like [10, 100] is page 10 of 100
   *
   * @return int[]
   */
  public function getPage(): array;
}

EBookAdapter.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;

/**
 * This is the adapter here. Notice it implements Book,
 * therefore you don't have to change the code of the client which is using a Book
 */
class EBookAdapter implements Book
{
  public function __construct(protected EBook $eBook)
  {
  }

  /**
   * This class makes the proper translation from one interface to another.
   */
  public function open()
  {
    $this->eBook->unlock();
  }

  public function turnPage()
  {
    $this->eBook->pressNext();
  }

  /**
   * notice the adapted behavior here: EBook::getPage() will return two integers, but Book
   * supports only a current page getter, so we adapt the behavior here
   */
  public function getPage(): int
  {
    return $this->eBook->getPage()[0];
  }
}

Kindle.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;

/**
 * this is the adapted class. In production code, this could be a class from another package, some vendor code.
 * Notice that it uses another naming scheme and the implementation does something similar but in another way
 */
class Kindle implements EBook
{
  private int $page = 1;
  private int $totalPages = 100;

  public function pressNext()
  {
    $this->page++;
  }

  public function unlock()
  {
  }

  /**
   * returns current page and total number of pages, like [10, 100] is page 10 of 100
   *
   * @return int[]
   */
  public function getPage(): array
  {
    return [$this->page, $this->totalPages];
  }
}

2.1.5. Test

Tests/AdapterTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Adapter\Tests;

use DesignPatterns\Structural\Adapter\PaperBook;
use DesignPatterns\Structural\Adapter\EBookAdapter;
use DesignPatterns\Structural\Adapter\Kindle;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class AdapterTest extends TestCase
{
  public function testCanTurnPageOnBook()
  {
    $book = new PaperBook();
    $book->open();
    $book->turnPage();

    $this->assertSame(2, $book->getPage());
  }

  public function testCanTurnPageOnKindleLikeInANormalBook()
  {
    $kindle = new Kindle();
    $book = new EBookAdapter($kindle);

    $book->open();
    $book->turnPage();

    $this->assertSame(2, $book->getPage());
  }
}