2.8. Fluent Interface

2.8.1. Amaç

Tıpkı doğal dillerdeki tümcelerde olduğu gibi (örn: Türkçe), kodu kolayca okunabilir bir biçimde yazmak.

2.8.2. Examples

 • Doctrine2: QueryBuilder aşağıdaki örnek nesneye benzer bir biçimde çalışır.
 • PHPUnit: Akıcı arayüzleri yapaylamalar (mocking) için kullanır.

2.8.3. UML Diyagramı

Alt FluentInterface UML Diagram

2.8.4. Kod

Bu kodu Github üzerinde de bulabilirsiniz.

Sql.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\FluentInterface;

class Sql implements \Stringable
{
  private array $fields = [];
  private array $from = [];
  private array $where = [];

  public function select(array $fields): Sql
  {
    $this->fields = $fields;

    return $this;
  }

  public function from(string $table, string $alias): Sql
  {
    $this->from[] = $table . ' AS ' . $alias;

    return $this;
  }

  public function where(string $condition): Sql
  {
    $this->where[] = $condition;

    return $this;
  }

  public function __toString(): string
  {
    return sprintf(
      'SELECT %s FROM %s WHERE %s',
      join(', ', $this->fields),
      join(', ', $this->from),
      join(' AND ', $this->where)
    );
  }
}

2.8.5. Test

Tests/FluentInterfaceTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\FluentInterface\Tests;

use DesignPatterns\Structural\FluentInterface\Sql;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class FluentInterfaceTest extends TestCase
{
  public function testBuildSQL()
  {
    $query = (new Sql())
        ->select(['foo', 'bar'])
        ->from('foobar', 'f')
        ->where('f.bar = ?');

    $this->assertSame('SELECT foo, bar FROM foobar AS f WHERE f.bar = ?', (string) $query);
  }
}