3. Behavioral

Yazılım mühendisliğinde, davranışsal tasarım desenleri nesneler arasındaki ortak iletişim desenlerini tanımlayan ve bu desenleri gerçekleştiren desenlerdir. Bunu yapmanın nedeni, bu iletişimin yürütülmesindeki esnekliği arttırmaktır.