3.10. State

3.10.1. Amaç

Bir nesnenin durumuna bağlı olarak aynı yordam (routine) için değişen davranışları sarmalar. Bu, bir nesnenin davranışını büyük bölüntüsüz koşullu ifadelere (monolithic conditional statements) başvurmadan koşum anında (runtime) değiştirmenin daha temiz bir yolu olabilir.

3.10.2. UML Diyagramı

Alt Durum UML Diyagramı

3.10.3. Kod

Bu kodu Github üzerinde de bulabilirsiniz.

OrderContext.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\State;
 6
 7class OrderContext
 8{
 9  private State $state;
10
11  public static function create(): OrderContext
12  {
13    $order = new self();
14    $order->state = new StateCreated();
15
16    return $order;
17  }
18
19  public function setState(State $state)
20  {
21    $this->state = $state;
22  }
23
24  public function proceedToNext()
25  {
26    $this->state->proceedToNext($this);
27  }
28
29  public function toString()
30  {
31    return $this->state->toString();
32  }
33}

State.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\State;
 6
 7interface State
 8{
 9  public function proceedToNext(OrderContext $context);
10
11  public function toString(): string;
12}

StateCreated.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\State;
 6
 7class StateCreated implements State
 8{
 9  public function proceedToNext(OrderContext $context)
10  {
11    $context->setState(new StateShipped());
12  }
13
14  public function toString(): string
15  {
16    return 'created';
17  }
18}

StateShipped.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\State;
 6
 7class StateShipped implements State
 8{
 9  public function proceedToNext(OrderContext $context)
10  {
11    $context->setState(new StateDone());
12  }
13
14  public function toString(): string
15  {
16    return 'shipped';
17  }
18}

StateDone.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\State;
 6
 7class StateDone implements State
 8{
 9  public function proceedToNext(OrderContext $context)
10  {
11    // there is nothing more to do
12  }
13
14  public function toString(): string
15  {
16    return 'done';
17  }
18}

3.10.4. Test

Tests/StateTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\State\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\State\OrderContext;
 8use PHPUnit\Framework\TestCase;
 9
10class StateTest extends TestCase
11{
12  public function testIsCreatedWithStateCreated()
13  {
14    $orderContext = OrderContext::create();
15
16    $this->assertSame('created', $orderContext->toString());
17  }
18
19  public function testCanProceedToStateShipped()
20  {
21    $contextOrder = OrderContext::create();
22    $contextOrder->proceedToNext();
23
24    $this->assertSame('shipped', $contextOrder->toString());
25  }
26
27  public function testCanProceedToStateDone()
28  {
29    $contextOrder = OrderContext::create();
30    $contextOrder->proceedToNext();
31    $contextOrder->proceedToNext();
32
33    $this->assertSame('done', $contextOrder->toString());
34  }
35
36  public function testStateDoneIsTheLastPossibleState()
37  {
38    $contextOrder = OrderContext::create();
39    $contextOrder->proceedToNext();
40    $contextOrder->proceedToNext();
41    $contextOrder->proceedToNext();
42
43    $this->assertSame('done', $contextOrder->toString());
44  }
45}