3.5. Mediator

3.5.1. Amaç

Bu desen, ayrık çalışan parçaların kolay bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Eğer “Merkezi Bilgi”niz (Central Intelligence) varsa Gözlemci’ye (Observer) iyi bir alternatiftir, Denetleyici (Controller) gibi (ancak MVC (Model-View-Controller) kavramındaki anlamda değil).

Tüm parçalar (Görevdaş (Colleague) da denir) sadece Aracı Arayüz (Mediator Interface) ile ilişkilenebilir ve bu iyi bir özelliktir. Çünkü Nesne Yönelimli Programlama’da (Object Oriented Programming (OOP)) iyi bir arkadaş, çoğu arkadaştan iyidir. İşte bu desenin kilit özelliği de budur.

3.5.2. UML Diyagramı

Alt Mediator UML Diagram

3.5.3. Kod

Bu kodu Github üzerinde de bulabilirsiniz.

Mediator.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

interface Mediator
{
  public function getUser(string $username): string;
}

Colleague.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

abstract class Colleague
{
  protected Mediator $mediator;

  public function setMediator(Mediator $mediator)
  {
    $this->mediator = $mediator;
  }
}

Ui.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

class Ui extends Colleague
{
  public function outputUserInfo(string $username)
  {
    echo $this->mediator->getUser($username);
  }
}

UserRepository.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

class UserRepository extends Colleague
{
  public function getUserName(string $user): string
  {
    return 'User: ' . $user;
  }
}

UserRepositoryUiMediator.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

class UserRepositoryUiMediator implements Mediator
{
  public function __construct(private UserRepository $userRepository, private Ui $ui)
  {
    $this->userRepository->setMediator($this);
    $this->ui->setMediator($this);
  }

  public function printInfoAbout(string $user)
  {
    $this->ui->outputUserInfo($user);
  }

  public function getUser(string $username): string
  {
    return $this->userRepository->getUserName($username);
  }
}

3.5.4. Test

Tests/MediatorTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Tests\Mediator\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Ui;
use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\UserRepository;
use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\UserRepositoryUiMediator;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class MediatorTest extends TestCase
{
  public function testOutputHelloWorld()
  {
    $mediator = new UserRepositoryUiMediator(new UserRepository(), new Ui());

    $this->expectOutputString('User: Dominik');
    $mediator->printInfoAbout('Dominik');
  }
}