3.5. Mediator

3.5.1. Amaç

Bu desen, ayrık çalışan parçaların kolay bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Eğer “Merkezi Bilgi”niz (Central Intelligence) varsa Gözlemci’ye (Observer) iyi bir alternatiftir, Denetleyici (Controller) gibi (ancak MVC (Model-View-Controller) kavramındaki anlamda değil).

Tüm parçalar (Görevdaş (Colleague) da denir) sadece Aracı Arayüz (Mediator Interface) ile ilişkilenebilir ve bu iyi bir özelliktir. Çünkü Nesne Yönelimli Programlama’da (Object Oriented Programming (OOP)) iyi bir arkadaş, çoğu arkadaştan iyidir. İşte bu desenin kilit özelliği de budur.

3.5.2. UML Diyagramı

Alt Mediator UML Diyagramı

3.5.3. Kod

Bu kodu Github üzerinde de bulabilirsiniz.

Mediator.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7interface Mediator
 8{
 9  public function getUser(string $username): string;
10}

Colleague.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7abstract class Colleague
 8{
 9  protected Mediator $mediator;
10
11  final public function setMediator(Mediator $mediator)
12  {
13    $this->mediator = $mediator;
14  }
15}

Ui.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7class Ui extends Colleague
 8{
 9  public function outputUserInfo(string $username)
10  {
11    echo $this->mediator->getUser($username);
12  }
13}

UserRepository.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7class UserRepository extends Colleague
 8{
 9  public function getUserName(string $user): string
10  {
11    return 'User: ' . $user;
12  }
13}

UserRepositoryUiMediator.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7class UserRepositoryUiMediator implements Mediator
 8{
 9  public function __construct(private UserRepository $userRepository, private Ui $ui)
10  {
11    $this->userRepository->setMediator($this);
12    $this->ui->setMediator($this);
13  }
14
15  public function printInfoAbout(string $user)
16  {
17    $this->ui->outputUserInfo($user);
18  }
19
20  public function getUser(string $username): string
21  {
22    return $this->userRepository->getUserName($username);
23  }
24}

3.5.4. Test

Tests/MediatorTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Tests\Mediator\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Ui;
 8use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\UserRepository;
 9use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\UserRepositoryUiMediator;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11
12class MediatorTest extends TestCase
13{
14  public function testOutputHelloWorld()
15  {
16    $mediator = new UserRepositoryUiMediator(new UserRepository(), new Ui());
17
18    $this->expectOutputString('User: Dominik');
19    $mediator->printInfoAbout('Dominik');
20  }
21}