3.8. Observer

3.8.1. Amaç

Bir nesneye, yayınım/katınım (publish/subscribe) davranışını uygulanımlamak. Bir “Konu (Subject)” nesnesi durumunu değiştirdiğinde, kendisine eklenen tüm gözlemciler bilgilendirilir. Birleştirilen nesnelerin sayısını azaltmak için kullanılır ve bunu yaparken gevşek birleşimler kullanır.

3.8.2. Örnekler

 • a message queue system is observed to show the progress of a job in a GUI

3.8.3. Not

PHP, SplObserver ve SplSubject adında, bu desenin uygulanımında yardımcı olabilecek iki adet arayüze sahiptir.

3.8.4. UML Diyagramı

Alt Observer UML Diagram

3.8.5. Kod

Bu kodu Github üzerinde de bulabilirsiniz.

User.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Observer;

use SplSubject;
use SplObjectStorage;
use SplObserver;

/**
 * User implements the observed object (called Subject), it maintains a list of observers and sends notifications to
 * them in case changes are made on the User object
 */
class User implements SplSubject
{
  private SplObjectStorage $observers;

  public function __construct()
  {
    $this->observers = new SplObjectStorage();
  }

  public function attach(SplObserver $observer)
  {
    $this->observers->attach($observer);
  }

  public function detach(SplObserver $observer)
  {
    $this->observers->detach($observer);
  }

  public function changeEmail(string $email)
  {
    $this->notify();
  }

  public function notify()
  {
    /** @var SplObserver $observer */
    foreach ($this->observers as $observer) {
      $observer->update($this);
    }
  }
}

UserObserver.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Observer;

use SplObserver;
use SplSubject;

class UserObserver implements SplObserver
{
  /**
   * @var SplSubject[]
   */
  private array $changedUsers = [];

  /**
   * It is called by the Subject, usually by SplSubject::notify()
   */
  public function update(SplSubject $subject): void
  {
    $this->changedUsers[] = clone $subject;
  }

  /**
   * @return SplSubject[]
   */
  public function getChangedUsers(): array
  {
    return $this->changedUsers;
  }
}

3.8.6. Test

Tests/ObserverTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Observer\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Observer\User;
use DesignPatterns\Behavioral\Observer\UserObserver;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class ObserverTest extends TestCase
{
  public function testChangeInUserLeadsToUserObserverBeingNotified()
  {
    $observer = new UserObserver();

    $user = new User();
    $user->attach($observer);

    $user->changeEmail('foo@bar.com');
    $this->assertCount(1, $observer->getChangedUsers());
  }
}