3.9. Specification

3.9.1. Amaç

Nesnelerin kontrol edilebileceği açık bir iş kuralları (business rules) belirtimi oluşturur. Bileşik belirtim sınıfı, belirtilen nesnenin belirtimi karşılayıp karşılamadığına bağlı olarak ‘true’ veya ‘false’ döndüren, isSatisfiedBy adında bir yönteme sahiptir.

3.9.2. Örnekler

3.9.3. UML Diyagramı

Alt Specification UML Diagram

3.9.4. Kod

Bu kodu Github üzerinde de bulabilirsiniz.

Item.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class Item
{
  public function __construct(private float $price)
  {
  }

  public function getPrice(): float
  {
    return $this->price;
  }
}

Specification.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

interface Specification
{
  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool;
}

OrSpecification.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class OrSpecification implements Specification
{
  /**
   * @var Specification[]
   */
  private array $specifications;

  /**
   * @param Specification[] $specifications
   */
  public function __construct(Specification ...$specifications)
  {
    $this->specifications = $specifications;
  }

  /*
   * if at least one specification is true, return true, else return false
   */
  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
  {
    foreach ($this->specifications as $specification) {
      if ($specification->isSatisfiedBy($item)) {
        return true;
      }
    }

    return false;
  }
}

PriceSpecification.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class PriceSpecification implements Specification
{
  public function __construct(private ?float $minPrice, private ?float $maxPrice)
  {
  }

  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
  {
    if ($this->maxPrice !== null && $item->getPrice() > $this->maxPrice) {
      return false;
    }

    if ($this->minPrice !== null && $item->getPrice() < $this->minPrice) {
      return false;
    }

    return true;
  }
}

AndSpecification.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class AndSpecification implements Specification
{
  /**
   * @var Specification[]
   */
  private array $specifications;

  /**
   * @param Specification[] $specifications
   */
  public function __construct(Specification ...$specifications)
  {
    $this->specifications = $specifications;
  }

  /**
   * if at least one specification is false, return false, else return true.
   */
  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
  {
    foreach ($this->specifications as $specification) {
      if (!$specification->isSatisfiedBy($item)) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }
}

NotSpecification.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class NotSpecification implements Specification
{
  public function __construct(private Specification $specification)
  {
  }

  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
  {
    return !$this->specification->isSatisfiedBy($item);
  }
}

3.9.5. Test

Tests/SpecificationTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Specification\Item;
use DesignPatterns\Behavioral\Specification\NotSpecification;
use DesignPatterns\Behavioral\Specification\OrSpecification;
use DesignPatterns\Behavioral\Specification\AndSpecification;
use DesignPatterns\Behavioral\Specification\PriceSpecification;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class SpecificationTest extends TestCase
{
  public function testCanOr()
  {
    $spec1 = new PriceSpecification(50, 99);
    $spec2 = new PriceSpecification(101, 200);

    $orSpec = new OrSpecification($spec1, $spec2);

    $this->assertFalse($orSpec->isSatisfiedBy(new Item(100)));
    $this->assertTrue($orSpec->isSatisfiedBy(new Item(51)));
    $this->assertTrue($orSpec->isSatisfiedBy(new Item(150)));
  }

  public function testCanAnd()
  {
    $spec1 = new PriceSpecification(50, 100);
    $spec2 = new PriceSpecification(80, 200);

    $andSpec = new AndSpecification($spec1, $spec2);

    $this->assertFalse($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(150)));
    $this->assertFalse($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(1)));
    $this->assertFalse($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(51)));
    $this->assertTrue($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(100)));
  }

  public function testCanNot()
  {
    $spec1 = new PriceSpecification(50, 100);
    $notSpec = new NotSpecification($spec1);

    $this->assertTrue($notSpec->isSatisfiedBy(new Item(150)));
    $this->assertFalse($notSpec->isSatisfiedBy(new Item(50)));
  }
}