3.13. Visitor

3.13.1. Amaç

Nesneler üzerindeki işlemleri, başka dış nesneler üzerine aktarmanıza olanak tanımak. Bunun yapılmasının başlıca nedeni, İlgilerin Ayrımı (Separation of Concerns) ilkesi uyarınca, sınıflar arasındaki iş bölümünün düzgün bir biçimde ilerlemesini sağlamaktır. Ancak sınıflar, ziyaretçilere izin vermek için bir sözleşme tanımlamak zorundadır (örn. aşağıdaki örnek kodda görebileceğiniz Role::accept() yöntemi).

Sözleşme soyut bir sınıftır, ancak bu sınıf yerine temiz bir arayüze de sahip olabilirsiniz. Bu durumda her Ziyaretçi, ziyaretçi üzerinde hangi yöntemi çağıracağını kendisi seçmelidir.

3.13.2. UML Diyagramı

Alt Visitor UML Diagram

3.13.3. Kod

Bu kodu Github üzerinde de bulabilirsiniz.

RoleVisitor.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

/**
 * Note: the visitor must not choose itself which method to
 * invoke, it is the visited object that makes this decision
 */
interface RoleVisitor
{
  public function visitUser(User $role);

  public function visitGroup(Group $role);
}

RecordingVisitor.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

class RecordingVisitor implements RoleVisitor
{
  /**
   * @var Role[]
   */
  private array $visited = [];

  public function visitGroup(Group $role)
  {
    $this->visited[] = $role;
  }

  public function visitUser(User $role)
  {
    $this->visited[] = $role;
  }

  /**
   * @return Role[]
   */
  public function getVisited(): array
  {
    return $this->visited;
  }
}

Role.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

interface Role
{
  public function accept(RoleVisitor $visitor);
}

User.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

class User implements Role
{
  public function __construct(private string $name)
  {
  }

  public function getName(): string
  {
    return sprintf('User %s', $this->name);
  }

  public function accept(RoleVisitor $visitor)
  {
    $visitor->visitUser($this);
  }
}

Group.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

class Group implements Role
{
  public function __construct(private string $name)
  {
  }

  public function getName(): string
  {
    return sprintf('Group: %s', $this->name);
  }

  public function accept(RoleVisitor $visitor)
  {
    $visitor->visitGroup($this);
  }
}

3.13.4. Test

Tests/VisitorTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Tests\Visitor\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Visitor\RecordingVisitor;
use DesignPatterns\Behavioral\Visitor\User;
use DesignPatterns\Behavioral\Visitor\Group;
use DesignPatterns\Behavioral\Visitor\Role;
use DesignPatterns\Behavioral\Visitor;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class VisitorTest extends TestCase
{
  private RecordingVisitor $visitor;

  protected function setUp(): void
  {
    $this->visitor = new RecordingVisitor();
  }

  public function provideRoles()
  {
    return [
      [new User('Dominik')],
      [new Group('Administrators')],
    ];
  }

  /**
   * @dataProvider provideRoles
   */
  public function testVisitSomeRole(Role $role)
  {
    $role->accept($this->visitor);
    $this->assertSame($role, $this->visitor->getVisited()[0]);
  }
}