2.2. Bridge

2.2.1. Amaç

İkisinin de bağımsız olarak değişebilmesi için, bir soyutlanımı (abstraction) onun uygulanımından (implementation) ayırmak.

2.2.2. UML Diyagramı

Alt Bridge UML Diagram

2.2.3. Kod

Bu kodu Github üzerinde de bulabilirsiniz.

Formatter.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

interface Formatter
{
  public function format(string $text): string;
}

PlainTextFormatter.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

class PlainTextFormatter implements Formatter
{
  public function format(string $text): string
  {
    return $text;
  }
}

HtmlFormatter.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

class HtmlFormatter implements Formatter
{
  public function format(string $text): string
  {
    return sprintf('<p>%s</p>', $text);
  }
}

Service.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

abstract class Service
{
  public function __construct(protected Formatter $implementation)
  {
  }

  public function setImplementation(Formatter $printer)
  {
    $this->implementation = $printer;
  }

  abstract public function get(): string;
}

HelloWorldService.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

class HelloWorldService extends Service
{
  public function get(): string
  {
    return $this->implementation->format('Hello World');
  }
}

PingService.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

class PingService extends Service
{
  public function get(): string
  {
    return $this->implementation->format('pong');
  }
}

2.2.4. Test

Tests/BridgeTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge\Tests;

use DesignPatterns\Structural\Bridge\HelloWorldService;
use DesignPatterns\Structural\Bridge\HtmlFormatter;
use DesignPatterns\Structural\Bridge\PlainTextFormatter;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class BridgeTest extends TestCase
{
  public function testCanPrintUsingThePlainTextFormatter()
  {
    $service = new HelloWorldService(new PlainTextFormatter());

    $this->assertSame('Hello World', $service->get());
  }

  public function testCanPrintUsingTheHtmlFormatter()
  {
    $service = new HelloWorldService(new HtmlFormatter());

    $this->assertSame('<p>Hello World</p>', $service->get());
  }
}