4.3. Entity-Attribute-Value (EAV)

The Entity–attribute–value (EAV) pattern in order to implement EAV model with PHP.

4.3.1. Amaç

Varlık-Özellik-Değer modeli, onları tanımlamak için kullanılabilecek özelliklerin (properties, parameters) sayısının büyük olabileceği varlıkları tanımlamak için bir veri modeli olmakla birlikte, aslında belirli ve nispeten ılımlı bir varlık için geçerli olacak sayıdır.

4.3.2. UML Diyagramı

EAV UML Diagram

4.3.3. Kod

Bu kodu Github üzerinde de bulabilirsiniz.

Entity.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\More\EAV;

use SplObjectStorage;

class Entity implements \Stringable
{
  /**
   * @var SplObjectStorage<Value,Value>
   */
  private $values;

  /**
   * @param Value[] $values
   */
  public function __construct(private string $name, $values)
  {
    $this->values = new SplObjectStorage();

    foreach ($values as $value) {
      $this->values->attach($value);
    }
  }

  public function __toString(): string
  {
    $text = [$this->name];

    foreach ($this->values as $value) {
      $text[] = (string) $value;
    }

    return join(', ', $text);
  }
}

Attribute.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\More\EAV;

use SplObjectStorage;

class Attribute implements \Stringable
{
  private SplObjectStorage $values;

  public function __construct(private string $name)
  {
    $this->values = new SplObjectStorage();
  }

  public function addValue(Value $value)
  {
    $this->values->attach($value);
  }

  public function getValues(): SplObjectStorage
  {
    return $this->values;
  }

  public function __toString(): string
  {
    return $this->name;
  }
}

Value.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\More\EAV;

class Value implements \Stringable
{
  public function __construct(private Attribute $attribute, private string $name)
  {
    $attribute->addValue($this);
  }

  public function __toString(): string
  {
    return sprintf('%s: %s', (string) $this->attribute, $this->name);
  }
}

4.3.4. Test

Tests/EAVTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\More\EAV\Tests;

use DesignPatterns\More\EAV\Attribute;
use DesignPatterns\More\EAV\Entity;
use DesignPatterns\More\EAV\Value;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class EAVTest extends TestCase
{
  public function testCanAddAttributeToEntity()
  {
    $colorAttribute = new Attribute('color');
    $colorSilver = new Value($colorAttribute, 'silver');
    $colorBlack = new Value($colorAttribute, 'black');

    $memoryAttribute = new Attribute('memory');
    $memory8Gb = new Value($memoryAttribute, '8GB');

    $entity = new Entity('MacBook Pro', [$colorSilver, $colorBlack, $memory8Gb]);

    $this->assertEquals('MacBook Pro, color: silver, color: black, memory: 8GB', (string) $entity);
  }
}