2.11. Rejestr (Registry)

2.11.1. Przeznaczenie

Pozwala zaimplementować centralny magazyn często używanych obiektów w aplikacji. Zwykle jest implementowany przy użyciu klasy abstrakcyjnej posiadającej tylko statyczne metody lub przy użyciu wzorca Singleton. Zwróć uwagę, że Rejestr wprowadza globalny stan, czego powinno się unikać za wszelką cenę! Zamiast Rejestru powinieneś zaimplementować wzorzec Wstrzykiwania zależności.

2.11.2. Diagram UML

Alt Registry UML Diagram

2.11.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Registry.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Registry;

use InvalidArgumentException;

abstract class Registry
{
  public const LOGGER = 'logger';

  /**
   * this introduces global state in your application which can not be mocked up for testing
   * and is therefor considered an anti-pattern! Use dependency injection instead!
   *
   * @var Service[]
   */
  private static array $services = [];

  private static array $allowedKeys = [
    self::LOGGER,
  ];

  public static function set(string $key, Service $value)
  {
    if (!in_array($key, self::$allowedKeys)) {
      throw new InvalidArgumentException('Invalid key given');
    }

    self::$services[$key] = $value;
  }

  public static function get(string $key): Service
  {
    if (!in_array($key, self::$allowedKeys) || !isset(self::$services[$key])) {
      throw new InvalidArgumentException('Invalid key given');
    }

    return self::$services[$key];
  }
}

Service.php

1
2
3
4
5
6
7
8
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Registry;

class Service
{

}

2.11.4. Testy

Tests/RegistryTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Registry\Tests;

use InvalidArgumentException;
use DesignPatterns\Structural\Registry\Registry;
use DesignPatterns\Structural\Registry\Service;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class RegistryTest extends TestCase
{
  private Service $service;

  protected function setUp(): void
  {
    $this->service = $this->getMockBuilder(Service::class)->getMock();
  }

  public function testSetAndGetLogger()
  {
    Registry::set(Registry::LOGGER, $this->service);

    $this->assertSame($this->service, Registry::get(Registry::LOGGER));
  }

  public function testThrowsExceptionWhenTryingToSetInvalidKey()
  {
    $this->expectException(InvalidArgumentException::class);

    Registry::set('foobar', $this->service);
  }

  /**
   * notice @runInSeparateProcess here: without it, a previous test might have set it already and
   * testing would not be possible. That's why you should implement Dependency Injection where an
   * injected class may easily be replaced by a mockup
   *
   * @runInSeparateProcess
   */
  public function testThrowsExceptionWhenTryingToGetNotSetKey()
  {
    $this->expectException(InvalidArgumentException::class);

    Registry::get(Registry::LOGGER);
  }
}