2.11. Rejestr (Registry)

2.11.1. Przeznaczenie

Pozwala zaimplementować centralny magazyn często używanych obiektów w aplikacji. Zwykle jest implementowany przy użyciu klasy abstrakcyjnej posiadającej tylko statyczne metody lub przy użyciu wzorca Singleton. Zwróć uwagę, że Rejestr wprowadza globalny stan, czego powinno się unikać za wszelką cenę! Zamiast Rejestru powinieneś zaimplementować wzorzec Wstrzykiwania zależności.

2.11.2. Przykłady

 • Zend Framework 1: Zend_Registry przechowuje kluczowe elementy aplikacji jak logger, front controller itp.
 • Yii Framework: CWebApplication zawiera wszystkie komponenty aplikacji takie jak CWebUser, CUrlManager, itp.

2.11.3. Diagram UML

Alt Registry UML Diagram

2.11.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Registry.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Registry;

abstract class Registry
{
  const LOGGER = 'logger';

  /**
   * this introduces global state in your application which can not be mocked up for testing
   * and is therefor considered an anti-pattern! Use dependency injection instead!
   *
   * @var array
   */
  private static $storedValues = [];

  /**
   * @var array
   */
  private static $allowedKeys = [
    self::LOGGER,
  ];

  /**
   * @param string $key
   * @param mixed $value
   *
   * @return void
   */
  public static function set(string $key, $value)
  {
    if (!in_array($key, self::$allowedKeys)) {
      throw new \InvalidArgumentException('Invalid key given');
    }

    self::$storedValues[$key] = $value;
  }

  /**
   * @param string $key
   *
   * @return mixed
   */
  public static function get(string $key)
  {
    if (!in_array($key, self::$allowedKeys) || !isset(self::$storedValues[$key])) {
      throw new \InvalidArgumentException('Invalid key given');
    }

    return self::$storedValues[$key];
  }
}

2.11.5. Testy

Tests/RegistryTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Registry\Tests;

use DesignPatterns\Structural\Registry\Registry;
use stdClass;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class RegistryTest extends TestCase
{
  public function testSetAndGetLogger()
  {
    $key = Registry::LOGGER;
    $logger = new stdClass();

    Registry::set($key, $logger);
    $storedLogger = Registry::get($key);

    $this->assertSame($logger, $storedLogger);
    $this->assertInstanceOf(stdClass::class, $storedLogger);
  }

  /**
   * @expectedException \InvalidArgumentException
   */
  public function testThrowsExceptionWhenTryingToSetInvalidKey()
  {
    Registry::set('foobar', new stdClass());
  }

  /**
   * notice @runInSeparateProcess here: without it, a previous test might have set it already and
   * testing would not be possible. That's why you should implement Dependency Injection where an
   * injected class may easily be replaced by a mockup
   *
   * @runInSeparateProcess
   * @expectedException \InvalidArgumentException
   */
  public function testThrowsExceptionWhenTryingToGetNotSetKey()
  {
    Registry::get(Registry::LOGGER);
  }
}