2.1. Adapter (Adapter / Wrapper)

2.1.1. Przeznaczenie

Adapter pozwala z jednej strony na opakowanie interfejsu istniejącej klasy nowym, kompatybilnym z naszą aplikacją. Z drugiej strony pozwala współpracować klasom o niekompatybilnych interfejsach poprzez udostępnienie nowego interfejsu (bazującego na niekompatybilnych interfejsach).

2.1.2. Przykłady

 • Adaptery bibliotek do łączenia się z bazami danych.
 • Używanie różnych webserwisów i adapterów pozwala nam w spójny sposób korzystać z danych (na przykład kiedy korzystamy z ogólnodostępnych API).

2.1.3. Diagram UML

Alt Adapter UML Diagram

2.1.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Book.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;

interface Book
{
  public function turnPage();

  public function open();

  public function getPage(): int;
}

PaperBook.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;

class PaperBook implements Book
{
  private int $page;

  public function open(): void
  {
    $this->page = 1;
  }

  public function turnPage(): void
  {
    $this->page++;
  }

  public function getPage(): int
  {
    return $this->page;
  }
}

EBook.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;

interface EBook
{
  public function unlock();

  public function pressNext();

  /**
   * returns current page and total number of pages, like [10, 100] is page 10 of 100
   *
   * @return int[]
   */
  public function getPage(): array;
}

EBookAdapter.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;

/**
 * This is the adapter here. Notice it implements Book,
 * therefore you don't have to change the code of the client which is using a Book
 */
class EBookAdapter implements Book
{
  public function __construct(protected EBook $eBook)
  {
  }

  /**
   * This class makes the proper translation from one interface to another.
   */
  public function open()
  {
    $this->eBook->unlock();
  }

  public function turnPage()
  {
    $this->eBook->pressNext();
  }

  /**
   * notice the adapted behavior here: EBook::getPage() will return two integers, but Book
   * supports only a current page getter, so we adapt the behavior here
   */
  public function getPage(): int
  {
    return $this->eBook->getPage()[0];
  }
}

Kindle.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;

/**
 * this is the adapted class. In production code, this could be a class from another package, some vendor code.
 * Notice that it uses another naming scheme and the implementation does something similar but in another way
 */
class Kindle implements EBook
{
  private int $page = 1;
  private int $totalPages = 100;

  public function pressNext()
  {
    $this->page++;
  }

  public function unlock()
  {
  }

  /**
   * returns current page and total number of pages, like [10, 100] is page 10 of 100
   *
   * @return int[]
   */
  public function getPage(): array
  {
    return [$this->page, $this->totalPages];
  }
}

2.1.5. Testy

Tests/AdapterTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Adapter\Tests;

use DesignPatterns\Structural\Adapter\PaperBook;
use DesignPatterns\Structural\Adapter\EBookAdapter;
use DesignPatterns\Structural\Adapter\Kindle;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class AdapterTest extends TestCase
{
  public function testCanTurnPageOnBook()
  {
    $book = new PaperBook();
    $book->open();
    $book->turnPage();

    $this->assertSame(2, $book->getPage());
  }

  public function testCanTurnPageOnKindleLikeInANormalBook()
  {
    $kindle = new Kindle();
    $book = new EBookAdapter($kindle);

    $book->open();
    $book->turnPage();

    $this->assertSame(2, $book->getPage());
  }
}