2.1. Adapter (Adapter / Wrapper)

2.1.1. Przeznaczenie

Adapter pozwala z jednej strony na opakowanie interfejsu istniejącej klasy nowym, kompatybilnym z naszą aplikacją. Z drugiej strony pozwala współpracować klasom o niekompatybilnych interfejsach poprzez udostępnienie nowego interfejsu (bazującego na niekompatybilnych interfejsach).

2.1.2. Przykłady

 • Adaptery bibliotek do łączenia się z bazami danych.

 • Używanie różnych webserwisów i adapterów pozwala nam w spójny sposób korzystać z danych (na przykład kiedy korzystamy z ogólnodostępnych API).

2.1.3. Diagram UML

Alt Adapter UML Diagram

2.1.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Book.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;
 6
 7interface Book
 8{
 9  public function turnPage();
10
11  public function open();
12
13  public function getPage(): int;
14}

PaperBook.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;
 6
 7class PaperBook implements Book
 8{
 9  private int $page;
10
11  public function open(): void
12  {
13    $this->page = 1;
14  }
15
16  public function turnPage(): void
17  {
18    $this->page++;
19  }
20
21  public function getPage(): int
22  {
23    return $this->page;
24  }
25}

EBook.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;
 6
 7interface EBook
 8{
 9  public function unlock();
10
11  public function pressNext();
12
13  /**
14   * returns current page and total number of pages, like [10, 100] is page 10 of 100
15   *
16   * @return int[]
17   */
18  public function getPage(): array;
19}

EBookAdapter.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;
 6
 7/**
 8 * This is the adapter here. Notice it implements Book,
 9 * therefore you don't have to change the code of the client which is using a Book
10 */
11class EBookAdapter implements Book
12{
13  public function __construct(protected EBook $eBook)
14  {
15  }
16
17  /**
18   * This class makes the proper translation from one interface to another.
19   */
20  public function open()
21  {
22    $this->eBook->unlock();
23  }
24
25  public function turnPage()
26  {
27    $this->eBook->pressNext();
28  }
29
30  /**
31   * notice the adapted behavior here: EBook::getPage() will return two integers, but Book
32   * supports only a current page getter, so we adapt the behavior here
33   */
34  public function getPage(): int
35  {
36    return $this->eBook->getPage()[0];
37  }
38}

Kindle.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Adapter;
 6
 7/**
 8 * this is the adapted class. In production code, this could be a class from another package, some vendor code.
 9 * Notice that it uses another naming scheme and the implementation does something similar but in another way
10 */
11class Kindle implements EBook
12{
13  private int $page = 1;
14  private int $totalPages = 100;
15
16  public function pressNext()
17  {
18    $this->page++;
19  }
20
21  public function unlock()
22  {
23  }
24
25  /**
26   * returns current page and total number of pages, like [10, 100] is page 10 of 100
27   *
28   * @return int[]
29   */
30  public function getPage(): array
31  {
32    return [$this->page, $this->totalPages];
33  }
34}

2.1.5. Testy

Tests/AdapterTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Adapter\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Structural\Adapter\PaperBook;
 8use DesignPatterns\Structural\Adapter\EBookAdapter;
 9use DesignPatterns\Structural\Adapter\Kindle;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11
12class AdapterTest extends TestCase
13{
14  public function testCanTurnPageOnBook()
15  {
16    $book = new PaperBook();
17    $book->open();
18    $book->turnPage();
19
20    $this->assertSame(2, $book->getPage());
21  }
22
23  public function testCanTurnPageOnKindleLikeInANormalBook()
24  {
25    $kindle = new Kindle();
26    $book = new EBookAdapter($kindle);
27
28    $book->open();
29    $book->turnPage();
30
31    $this->assertSame(2, $book->getPage());
32  }
33}