2.9. Pyłek (Flyweight)

2.9.1. Przeznaczenie

Aby zminimalizować ilość używanej pamięci Pyłek stara się dzielić ją z innymi obiektami w maksymalnym stopniu. Jest to istotne, kiedy używamy dużej liczby obiektów, których stan niewiele się różni. Powszechną praktyką jest przechowywanie stanu w zewnętrznej strukturze danych i przekazywanie go do obiektu, kiedy jest to potrzebne.

2.9.2. Diagram UML

Alt Flyweight UML Diagram

2.9.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

FlyweightInterface.php

1
2
3
4
5
6
7
8
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight;

interface FlyweightInterface
{
  public function render(string $extrinsicState): string;
}

CharacterFlyweight.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight;

/**
 * Implements the flyweight interface and adds storage for intrinsic state, if any.
 * Instances of concrete flyweights are shared by means of a factory.
 */
class CharacterFlyweight implements FlyweightInterface
{
  /**
   * Any state stored by the concrete flyweight must be independent of its context.
   * For flyweights representing characters, this is usually the corresponding character code.
   *
   * @var string
   */
  private $name;

  public function __construct(string $name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  public function render(string $font): string
  {
     // Clients supply the context-dependent information that the flyweight needs to draw itself
     // For flyweights representing characters, extrinsic state usually contains e.g. the font.

    return sprintf('Character %s with font %s', $this->name, $font);
  }
}

FlyweightFactory.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight;

/**
 * A factory manages shared flyweights. Clients should not instantiate them directly,
 * but let the factory take care of returning existing objects or creating new ones.
 */
class FlyweightFactory implements \Countable
{
  /**
   * @var CharacterFlyweight[]
   */
  private $pool = [];

  public function get(string $name): CharacterFlyweight
  {
    if (!isset($this->pool[$name])) {
      $this->pool[$name] = new CharacterFlyweight($name);
    }

    return $this->pool[$name];
  }

  public function count(): int
  {
    return count($this->pool);
  }
}

2.9.4. Testy

Tests/FlyweightTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight\Tests;

use DesignPatterns\Structural\Flyweight\FlyweightFactory;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class FlyweightTest extends TestCase
{
  private $characters = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k',
    'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z'];
  private $fonts = ['Arial', 'Times New Roman', 'Verdana', 'Helvetica'];

  public function testFlyweight()
  {
    $factory = new FlyweightFactory();

    foreach ($this->characters as $char) {
      foreach ($this->fonts as $font) {
        $flyweight = $factory->get($char);
        $rendered = $flyweight->render($font);

        $this->assertEquals(sprintf('Character %s with font %s', $char, $font), $rendered);
      }
    }

    // Flyweight pattern ensures that instances are shared
    // instead of having hundreds of thousands of individual objects
    // there must be one instance for every char that has been reused for displaying in different fonts
    $this->assertCount(count($this->characters), $factory);
  }
}