2.9. Pyłek (Flyweight)

2.9.1. Przeznaczenie

Aby zminimalizować ilość używanej pamięci Pyłek stara się dzielić ją z innymi obiektami w maksymalnym stopniu. Jest to istotne, kiedy używamy dużej liczby obiektów, których stan niewiele się różni. Powszechną praktyką jest przechowywanie stanu w zewnętrznej strukturze danych i przekazywanie go do obiektu, kiedy jest to potrzebne.

2.9.2. Diagram UML

Alt Flyweight UML Diagram

2.9.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Text.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight;
 6
 7/**
 8 * This is the interface that all flyweights need to implement
 9 */
10interface Text
11{
12  public function render(string $extrinsicState): string;
13}

Word.php

 1<?php
 2
 3namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight;
 4
 5class Word implements Text
 6{
 7  public function __construct(private string $name)
 8  {
 9  }
10
11  public function render(string $extrinsicState): string
12  {
13    return sprintf('Word %s with font %s', $this->name, $extrinsicState);
14  }
15}

Character.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight;
 6
 7/**
 8 * Implements the flyweight interface and adds storage for intrinsic state, if any.
 9 * Instances of concrete flyweights are shared by means of a factory.
10 */
11class Character implements Text
12{
13  /**
14   * Any state stored by the concrete flyweight must be independent of its context.
15   * For flyweights representing characters, this is usually the corresponding character code.
16   */
17  public function __construct(private string $name)
18  {
19  }
20
21  public function render(string $extrinsicState): string
22  {
23     // Clients supply the context-dependent information that the flyweight needs to draw itself
24     // For flyweights representing characters, extrinsic state usually contains e.g. the font.
25
26    return sprintf('Character %s with font %s', $this->name, $extrinsicState);
27  }
28}

TextFactory.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight;
 6
 7use Countable;
 8
 9/**
10 * A factory manages shared flyweights. Clients should not instantiate them directly,
11 * but let the factory take care of returning existing objects or creating new ones.
12 */
13class TextFactory implements Countable
14{
15  /**
16   * @var Text[]
17   */
18  private array $charPool = [];
19
20  public function get(string $name): Text
21  {
22    if (!isset($this->charPool[$name])) {
23      $this->charPool[$name] = $this->create($name);
24    }
25
26    return $this->charPool[$name];
27  }
28
29  private function create(string $name): Text
30  {
31    if (strlen($name) == 1) {
32      return new Character($name);
33    }
34    return new Word($name);
35  }
36
37  public function count(): int
38  {
39    return count($this->charPool);
40  }
41}

2.9.4. Testy

Tests/FlyweightTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Flyweight\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Structural\Flyweight\TextFactory;
 8use PHPUnit\Framework\TestCase;
 9
10class FlyweightTest extends TestCase
11{
12  private array $characters = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k',
13    'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z'];
14
15  private array $fonts = ['Arial', 'Times New Roman', 'Verdana', 'Helvetica'];
16
17  public function testFlyweight()
18  {
19    $factory = new TextFactory();
20
21    for ($i = 0; $i <= 10; $i++) {
22      foreach ($this->characters as $char) {
23        foreach ($this->fonts as $font) {
24          $flyweight = $factory->get($char);
25          $rendered = $flyweight->render($font);
26
27          $this->assertSame(sprintf('Character %s with font %s', $char, $font), $rendered);
28        }
29      }
30    }
31
32    foreach ($this->fonts as $word) {
33      $flyweight = $factory->get($word);
34      $rendered = $flyweight->render('foobar');
35
36      $this->assertSame(sprintf('Word %s with font foobar', $word), $rendered);
37    }
38
39    // Flyweight pattern ensures that instances are shared
40    // instead of having hundreds of thousands of individual objects
41    // there must be one instance for every char that has been reused for displaying in different fonts
42    $this->assertCount(count($this->characters) + count($this->fonts), $factory);
43  }
44}