3. Czynnościowe/Operacyjne (Behavioral)

W inżynierii oprogramowania czynnościowe wzorce projektowe to takie, które dotyczą sposobów komunikacji między obiektami i pozwalają zwiększyć jej elastyczność. Określają również odpowiedzialność współpracujących ze sobą obiektów.