3.4. Mediator (Mediator)

3.4.1. Przeznaczenie

Wzorzec Mediatora umożliwia zmniejszenie liczby powiązań między różnymi klasami, poprzez utworzenie mediatora będącego jedyną klasą, która dokładnie zna metody wszystkich innych klas, którymi zarządza. Nie muszą one nic o sobie wiedzieć, przekazują jedynie polecenia Mediatorowi, a ten rozsyła je dalej do odpowiednich obiektów. Mediator jest dobrą alternatywą dla wzorca Obserwator w sytuacji, kiedy istnieje centralne miejsce zawierające logikę, jak na przykład kontroler, ale nie w rozumieniu wzorca MVC.

Wszystkie komponenty, nazywane Współpracownikami (ang. Collegue) są powiązane tylko z MediatorInterface. Jest to kluczowy element tego wzorca.

3.4.2. Diagram UML

Alt Mediator UML Diagram

3.4.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

MediatorInterface.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

/**
 * MediatorInterface is a contract for the Mediator
 * This interface is not mandatory but it is better for Liskov substitution principle concerns.
 */
interface MediatorInterface
{
  /**
   * sends the response.
   *
   * @param string $content
   */
  public function sendResponse($content);

  /**
   * makes a request
   */
  public function makeRequest();

  /**
   * queries the DB
   */
  public function queryDb();
}

Mediator.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

/**
 * Mediator is the concrete Mediator for this design pattern
 *
 * In this example, I have made a "Hello World" with the Mediator Pattern
 */
class Mediator implements MediatorInterface
{
  /**
   * @var Subsystem\Server
   */
  private $server;

  /**
   * @var Subsystem\Database
   */
  private $database;

  /**
   * @var Subsystem\Client
   */
  private $client;

  /**
   * @param Subsystem\Database $database
   * @param Subsystem\Client $client
   * @param Subsystem\Server $server
   */
  public function __construct(Subsystem\Database $database, Subsystem\Client $client, Subsystem\Server $server)
  {
    $this->database = $database;
    $this->server = $server;
    $this->client = $client;

    $this->database->setMediator($this);
    $this->server->setMediator($this);
    $this->client->setMediator($this);
  }

  public function makeRequest()
  {
    $this->server->process();
  }

  public function queryDb(): string
  {
    return $this->database->getData();
  }

  /**
   * @param string $content
   */
  public function sendResponse($content)
  {
    $this->client->output($content);
  }
}

Colleague.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

/**
 * Colleague is an abstract colleague who works together but he only knows
 * the Mediator, not other colleagues
 */
abstract class Colleague
{
  /**
   * this ensures no change in subclasses.
   *
   * @var MediatorInterface
   */
  protected $mediator;

  /**
   * @param MediatorInterface $mediator
   */
  public function setMediator(MediatorInterface $mediator)
  {
    $this->mediator = $mediator;
  }
}

Subsystem/Client.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Subsystem;

use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Colleague;

/**
 * Client is a client that makes requests and gets the response.
 */
class Client extends Colleague
{
  public function request()
  {
    $this->mediator->makeRequest();
  }

  public function output(string $content)
  {
    echo $content;
  }
}

Subsystem/Database.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Subsystem;

use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Colleague;

class Database extends Colleague
{
  public function getData(): string
  {
    return 'World';
  }
}

Subsystem/Server.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Subsystem;

use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Colleague;

class Server extends Colleague
{
  public function process()
  {
    $data = $this->mediator->queryDb();
    $this->mediator->sendResponse(sprintf("Hello %s", $data));
  }
}

3.4.4. Testy

Tests/MediatorTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php

namespace DesignPatterns\Tests\Mediator\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Mediator;
use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Subsystem\Client;
use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Subsystem\Database;
use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Subsystem\Server;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class MediatorTest extends TestCase
{
  public function testOutputHelloWorld()
  {
    $client = new Client();
    new Mediator(new Database(), $client, new Server());

    $this->expectOutputString('Hello World');
    $client->request();
  }
}