3.5. Mediator (Mediator)

3.5.1. Przeznaczenie

Wzorzec Mediatora umożliwia zmniejszenie liczby powiązań między różnymi klasami, poprzez utworzenie mediatora będącego jedyną klasą, która dokładnie zna metody wszystkich innych klas, którymi zarządza. Nie muszą one nic o sobie wiedzieć, przekazują jedynie polecenia Mediatorowi, a ten rozsyła je dalej do odpowiednich obiektów. Mediator jest dobrą alternatywą dla wzorca Obserwator w sytuacji, kiedy istnieje centralne miejsce zawierające logikę, jak na przykład kontroler, ale nie w rozumieniu wzorca MVC.

Wszystkie komponenty, nazywane Współpracownikami (ang. Collegue) są powiązane tylko z Mediator. Jest to kluczowy element tego wzorca.

3.5.2. Diagram UML

Alt Mediator UML Diagram

3.5.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Mediator.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

interface Mediator
{
  public function getUser(string $username): string;
}

Colleague.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

abstract class Colleague
{
  protected Mediator $mediator;

  public function setMediator(Mediator $mediator)
  {
    $this->mediator = $mediator;
  }
}

Ui.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

class Ui extends Colleague
{
  public function outputUserInfo(string $username)
  {
    echo $this->mediator->getUser($username);
  }
}

UserRepository.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

class UserRepository extends Colleague
{
  public function getUserName(string $user): string
  {
    return 'User: ' . $user;
  }
}

UserRepositoryUiMediator.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;

class UserRepositoryUiMediator implements Mediator
{
  public function __construct(private UserRepository $userRepository, private Ui $ui)
  {
    $this->userRepository->setMediator($this);
    $this->ui->setMediator($this);
  }

  public function printInfoAbout(string $user)
  {
    $this->ui->outputUserInfo($user);
  }

  public function getUser(string $username): string
  {
    return $this->userRepository->getUserName($username);
  }
}

3.5.4. Testy

Tests/MediatorTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Tests\Mediator\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Ui;
use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\UserRepository;
use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\UserRepositoryUiMediator;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class MediatorTest extends TestCase
{
  public function testOutputHelloWorld()
  {
    $mediator = new UserRepositoryUiMediator(new UserRepository(), new Ui());

    $this->expectOutputString('User: Dominik');
    $mediator->printInfoAbout('Dominik');
  }
}