3.5. Mediator (Mediator)

3.5.1. Przeznaczenie

Wzorzec Mediatora umożliwia zmniejszenie liczby powiązań między różnymi klasami, poprzez utworzenie mediatora będącego jedyną klasą, która dokładnie zna metody wszystkich innych klas, którymi zarządza. Nie muszą one nic o sobie wiedzieć, przekazują jedynie polecenia Mediatorowi, a ten rozsyła je dalej do odpowiednich obiektów. Mediator jest dobrą alternatywą dla wzorca Obserwator w sytuacji, kiedy istnieje centralne miejsce zawierające logikę, jak na przykład kontroler, ale nie w rozumieniu wzorca MVC.

Wszystkie komponenty, nazywane Współpracownikami (ang. Collegue) są powiązane tylko z Mediator. Jest to kluczowy element tego wzorca.

3.5.2. Diagram UML

Alt Mediator UML Diagram

3.5.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Mediator.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7interface Mediator
 8{
 9  public function getUser(string $username): string;
10}

Colleague.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7abstract class Colleague
 8{
 9  protected Mediator $mediator;
10
11  final public function setMediator(Mediator $mediator)
12  {
13    $this->mediator = $mediator;
14  }
15}

Ui.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7class Ui extends Colleague
 8{
 9  public function outputUserInfo(string $username)
10  {
11    echo $this->mediator->getUser($username);
12  }
13}

UserRepository.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7class UserRepository extends Colleague
 8{
 9  public function getUserName(string $user): string
10  {
11    return 'User: ' . $user;
12  }
13}

UserRepositoryUiMediator.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7class UserRepositoryUiMediator implements Mediator
 8{
 9  public function __construct(private UserRepository $userRepository, private Ui $ui)
10  {
11    $this->userRepository->setMediator($this);
12    $this->ui->setMediator($this);
13  }
14
15  public function printInfoAbout(string $user)
16  {
17    $this->ui->outputUserInfo($user);
18  }
19
20  public function getUser(string $username): string
21  {
22    return $this->userRepository->getUserName($username);
23  }
24}

3.5.4. Testy

Tests/MediatorTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Tests\Mediator\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Ui;
 8use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\UserRepository;
 9use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\UserRepositoryUiMediator;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11
12class MediatorTest extends TestCase
13{
14  public function testOutputHelloWorld()
15  {
16    $mediator = new UserRepositoryUiMediator(new UserRepository(), new Ui());
17
18    $this->expectOutputString('User: Dominik');
19    $mediator->printInfoAbout('Dominik');
20  }
21}