1. Kreacyjne (Creational)

W inżynierii oprogramowania wzorce kreacyjne to takie, które dotyczą mechanizmów tworzenia obiektów w najlepszy możliwy sposób dla danej sytuacji. Tworzenie obiektów w sposób standardowy często skutkuje problemami na poziomie architektury lub w dodatkowy sposób ją komplikuje. Wzorce kreacyjne pozwalają rozwiązać ten problem poprzez wprowadzenie kontroli nad tym jak obiekty są tworzone.