1.8. Singleton (Singleton)

TEN WZORZEC PROJEKTOWY JEST UZNAWANY ZA ANTY-WZORZEC! DLA LEPSZEGO TESTOWANIA I ŁATWIEJSZEGO UTRZYMANIA STOSUJĄC TEN WZORZEC POWINIENEŚ STOSOWAĆ TAKŻE WZORZEC WSTRZYKIWANIA ZALEŻNOŚCI (DEPENDENCY INJECTION)!

1.8.1. Przeznaczenie

Umożliwia stworzenie tylko jednej instancji obiektu danej klasy. Tylko ten obiekt będzie używany w ramach całej aplikacji.

1.8.2. Przykłady

 • Połączenie do bazy danych.
 • Logger - można do tego wykorzystać również wzorzec Multitona.
 • Blokowanie pliku - zakładanie locka.

1.8.3. Diagram UML

Alt Singleton UML Diagram

1.8.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Singleton.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\Singleton;

final class Singleton
{
  /**
   * @var Singleton
   */
  private static $instance;

  /**
   * gets the instance via lazy initialization (created on first usage)
   */
  public static function getInstance(): Singleton
  {
    if (null === static::$instance) {
      static::$instance = new static();
    }

    return static::$instance;
  }

  /**
   * is not allowed to call from outside to prevent from creating multiple instances,
   * to use the singleton, you have to obtain the instance from Singleton::getInstance() instead
   */
  private function __construct()
  {
  }

  /**
   * prevent the instance from being cloned (which would create a second instance of it)
   */
  private function __clone()
  {
  }

  /**
   * prevent from being unserialized (which would create a second instance of it)
   */
  private function __wakeup()
  {
  }
}

1.8.5. Testy

Tests/SingletonTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\Singleton\Tests;

use DesignPatterns\Creational\Singleton\Singleton;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class SingletonTest extends TestCase
{
  public function testUniqueness()
  {
    $firstCall = Singleton::getInstance();
    $secondCall = Singleton::getInstance();

    $this->assertInstanceOf(Singleton::class, $firstCall);
    $this->assertSame($firstCall, $secondCall);
  }
}