1.6. Prototyp (Prototype)

1.6.1. Przeznaczenie

Pozwala zminimalizować koszt tworzenia nowych obiektów w sposób standardowy (new Foo()) poprzez klonowanie utworzonego obiektu Prototypu.

1.6.2. Przykłady

 • Przetwarzanie dużej liczby danych - na przykład tworzenie obiektów odpowiadających 1 000 000 wierszy z bazy danych poprzez ORM.

1.6.3. Diagram UML

Alt Prototype UML Diagram

1.6.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

BookPrototype.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\Prototype;

abstract class BookPrototype
{
  /**
   * @var string
   */
  protected $title;

  /**
   * @var string
   */
  protected $category;

  abstract public function __clone();

  public function getTitle(): string
  {
    return $this->title;
  }

  public function setTitle($title)
  {
    $this->title = $title;
  }
}

BarBookPrototype.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\Prototype;

class BarBookPrototype extends BookPrototype
{
  /**
   * @var string
   */
  protected $category = 'Bar';

  public function __clone()
  {
  }
}

FooBookPrototype.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\Prototype;

class FooBookPrototype extends BookPrototype
{
  /**
   * @var string
   */
  protected $category = 'Foo';

  public function __clone()
  {
  }
}

1.6.5. Testy

Tests/PrototypeTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\Prototype\Tests;

use DesignPatterns\Creational\Prototype\BarBookPrototype;
use DesignPatterns\Creational\Prototype\FooBookPrototype;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class PrototypeTest extends TestCase
{
  public function testCanGetFooBook()
  {
    $fooPrototype = new FooBookPrototype();
    $barPrototype = new BarBookPrototype();

    for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
      $book = clone $fooPrototype;
      $book->setTitle('Foo Book No ' . $i);
      $this->assertInstanceOf(FooBookPrototype::class, $book);
    }

    for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
      $book = clone $barPrototype;
      $book->setTitle('Bar Book No ' . $i);
      $this->assertInstanceOf(BarBookPrototype::class, $book);
    }
  }
}