1.4. Pula obiektów (Pool)

1.4.1. Purpose

Wzorzec Puli obiektów wzorcem, który polega na użyciu puli obiektów. Pula obiektów to zbiór zainicjowanych obiektów, które są trzymane w gotowości do użycia (zamiast je alokować lub dealokować na żądanie). Klient puli obiektów żąda obiektu z tej puli i wykonuje na tym obiekcie jakieś operacje. Po skończeniu, zamiast niszczyć obiekt - zwraca go do puli. Jest to szczególny typ obiektu fabrykującego.

Użycie puli obiektów może przyczynić się do znacznego wzrostu wydajności wtedy, gdy: koszt inicjalizacji instancji klasy jest wysoki, częstotliwość tworzenia kolejnych obiektów klasy jest wysoka, liczba instancji klas będących w użyciu jest mała. Obiekt z puli jest dostarczany w przewidywalnym czasie, podczas gdy czas tworzenia nowego obiektu (szczególnie przez sieć) może być duży.

Korzyści te są w większości odczuwalne dla takich obiektów jak: połączenia bazodanowe, połączenia gniazdowe, wątki, duże obiekty graficzne (takie jak fonty i bitmapy). Użycie puli dla prostych obiektów (które nie wskazują na zewnętrzne zasoby, lecz tylko zajmują pamięć), nie jest tak samo efektywne i może nawet obniżyć wydajność.

1.4.2. Diagram UML

Alt Pool UML Diagram

1.4.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

WorkerPool.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Pool;
 6
 7use Countable;
 8
 9class WorkerPool implements Countable
10{
11  /**
12   * @var StringReverseWorker[]
13   */
14  private array $occupiedWorkers = [];
15
16  /**
17   * @var StringReverseWorker[]
18   */
19  private array $freeWorkers = [];
20
21  public function get(): StringReverseWorker
22  {
23    if (count($this->freeWorkers) === 0) {
24      $worker = new StringReverseWorker();
25    } else {
26      $worker = array_pop($this->freeWorkers);
27    }
28
29    $this->occupiedWorkers[spl_object_hash($worker)] = $worker;
30
31    return $worker;
32  }
33
34  public function dispose(StringReverseWorker $worker): void
35  {
36    $key = spl_object_hash($worker);
37    if (isset($this->occupiedWorkers[$key])) {
38      unset($this->occupiedWorkers[$key]);
39      $this->freeWorkers[$key] = $worker;
40    }
41  }
42
43  public function count(): int
44  {
45    return count($this->occupiedWorkers) + count($this->freeWorkers);
46  }
47}

StringReverseWorker.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Pool;
 6
 7class StringReverseWorker
 8{
 9  public function run(string $text): string
10  {
11    return strrev($text);
12  }
13}

1.4.4. Testy

Tests/PoolTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Pool\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Creational\Pool\WorkerPool;
 8use PHPUnit\Framework\TestCase;
 9
10class PoolTest extends TestCase
11{
12  public function testCanGetNewInstancesWithGet()
13  {
14    $pool = new WorkerPool();
15    $worker1 = $pool->get();
16    $worker2 = $pool->get();
17
18    $this->assertCount(2, $pool);
19    $this->assertNotSame($worker1, $worker2);
20  }
21
22  public function testCanGetSameInstanceTwiceWhenDisposingItFirst()
23  {
24    $pool = new WorkerPool();
25    $worker1 = $pool->get();
26    $pool->dispose($worker1);
27    $worker2 = $pool->get();
28
29    $this->assertCount(1, $pool);
30    $this->assertSame($worker1, $worker2);
31  }
32}