1.4. Pula obiektów (Pool)

1.4.1. Purpose

Wzorzec Puli obiektów wzorcem, który polega na użyciu puli obiektów. Pula obiektów to zbiór zainicjowanych obiektów, które są trzymane w gotowości do użycia (zamiast je alokować lub dealokować na żądanie). Klient puli obiektów żąda obiektu z tej puli i wykonuje na tym obiekcie jakieś operacje. Po skończeniu, zamiast niszczyć obiekt - zwraca go do puli. Jest to szczególny typ obiektu fabrykującego.

Użycie puli obiektów może przyczynić się do znacznego wzrostu wydajności wtedy, gdy: koszt inicjalizacji instancji klasy jest wysoki, częstotliwość tworzenia kolejnych obiektów klasy jest wysoka, liczba instancji klas będących w użyciu jest mała. Obiekt z puli jest dostarczany w przewidywalnym czasie, podczas gdy czas tworzenia nowego obiektu (szczególnie przez sieć) może być duży.

Korzyści te są w większości odczuwalne dla takich obiektów jak: połączenia bazodanowe, połączenia gniazdowe, wątki, duże obiekty graficzne (takie jak fonty i bitmapy). Użycie puli dla prostych obiektów (które nie wskazują na zewnętrzne zasoby, lecz tylko zajmują pamięć), nie jest tak samo efektywne i może nawet obniżyć wydajność.

1.4.2. Diagram UML

Alt Pool UML Diagram

1.4.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

WorkerPool.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\Pool;

use Countable;

class WorkerPool implements Countable
{
  /**
   * @var StringReverseWorker[]
   */
  private array $occupiedWorkers = [];

  /**
   * @var StringReverseWorker[]
   */
  private array $freeWorkers = [];

  public function get(): StringReverseWorker
  {
    if (count($this->freeWorkers) == 0) {
      $worker = new StringReverseWorker();
    } else {
      $worker = array_pop($this->freeWorkers);
    }

    $this->occupiedWorkers[spl_object_hash($worker)] = $worker;

    return $worker;
  }

  public function dispose(StringReverseWorker $worker)
  {
    $key = spl_object_hash($worker);

    if (isset($this->occupiedWorkers[$key])) {
      unset($this->occupiedWorkers[$key]);
      $this->freeWorkers[$key] = $worker;
    }
  }

  public function count(): int
  {
    return count($this->occupiedWorkers) + count($this->freeWorkers);
  }
}

StringReverseWorker.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\Pool;

use DateTime;

class StringReverseWorker
{
  public function __construct()
  {
  }

  public function run(string $text): string
  {
    return strrev($text);
  }
}

1.4.4. Testy

Tests/PoolTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\Pool\Tests;

use DesignPatterns\Creational\Pool\WorkerPool;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class PoolTest extends TestCase
{
  public function testCanGetNewInstancesWithGet()
  {
    $pool = new WorkerPool();
    $worker1 = $pool->get();
    $worker2 = $pool->get();

    $this->assertCount(2, $pool);
    $this->assertNotSame($worker1, $worker2);
  }

  public function testCanGetSameInstanceTwiceWhenDisposingItFirst()
  {
    $pool = new WorkerPool();
    $worker1 = $pool->get();
    $pool->dispose($worker1);
    $worker2 = $pool->get();

    $this->assertCount(1, $pool);
    $this->assertSame($worker1, $worker2);
  }
}