1.3. Metoda wytwórcza (Factory Method)

1.3.1. Przeznaczenie

Przewagą Metody wytwórczej nad Fabryką uproszczoną jest możliwość implementowania różnych sposobów tworzenia obiektów poprzez dziedziczenie po klasie Metody wytwórczej.

W prostych przypadkach zamiast klasy abstrakcyjnej można użyć zwykłego interfejsu.

Ten wzorzec implementuje jedną z podstawowych zasad programowania obiektowego SOLID - „D” - zasadę odwrócenia zależności (ang. Dependency inversion principle).

Oznacza to, że klasa FactoryMethod opiera się na abstrakcji, a nie na konkretnej implementacji. Widać w porównaniu z Fabryką uproszczoną czy Fabryką statyczną.

1.3.2. Diagram UML

Alt FactoryMethod UML Diagram

1.3.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

FactoryMethod.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

abstract class FactoryMethod
{
  const CHEAP = 'cheap';
  const FAST = 'fast';

  abstract protected function createVehicle(string $type): VehicleInterface;

  public function create(string $type): VehicleInterface
  {
    $obj = $this->createVehicle($type);
    $obj->setColor('black');

    return $obj;
  }
}

ItalianFactory.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

class ItalianFactory extends FactoryMethod
{
  protected function createVehicle(string $type): VehicleInterface
  {
    switch ($type) {
      case parent::CHEAP:
        return new Bicycle();
      case parent::FAST:
        return new CarFerrari();
      default:
        throw new \InvalidArgumentException("$type is not a valid vehicle");
    }
  }
}

GermanFactory.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

class GermanFactory extends FactoryMethod
{
  protected function createVehicle(string $type): VehicleInterface
  {
    switch ($type) {
      case parent::CHEAP:
        return new Bicycle();
      case parent::FAST:
        $carMercedes = new CarMercedes();
        // we can specialize the way we want some concrete Vehicle since we know the class
        $carMercedes->addAMGTuning();

        return $carMercedes;
      default:
        throw new \InvalidArgumentException("$type is not a valid vehicle");
    }
  }
}

VehicleInterface.php

1
2
3
4
5
6
7
8
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

interface VehicleInterface
{
  public function setColor(string $rgb);
}

CarMercedes.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

class CarMercedes implements VehicleInterface
{
  /**
   * @var string
   */
  private $color;

  public function setColor(string $rgb)
  {
    $this->color = $rgb;
  }

  public function addAMGTuning()
  {
    // do additional tuning here
  }
}

CarFerrari.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

class CarFerrari implements VehicleInterface
{
  /**
   * @var string
   */
  private $color;

  public function setColor(string $rgb)
  {
    $this->color = $rgb;
  }
}

Bicycle.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

class Bicycle implements VehicleInterface
{
  /**
   * @var string
   */
  private $color;

  public function setColor(string $rgb)
  {
    $this->color = $rgb;
  }
}

1.3.4. Testy

Tests/FactoryMethodTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\Tests;

use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\Bicycle;
use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\CarFerrari;
use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\CarMercedes;
use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\FactoryMethod;
use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\GermanFactory;
use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\ItalianFactory;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class FactoryMethodTest extends TestCase
{
  public function testCanCreateCheapVehicleInGermany()
  {
    $factory = new GermanFactory();
    $result = $factory->create(FactoryMethod::CHEAP);

    $this->assertInstanceOf(Bicycle::class, $result);
  }

  public function testCanCreateFastVehicleInGermany()
  {
    $factory = new GermanFactory();
    $result = $factory->create(FactoryMethod::FAST);

    $this->assertInstanceOf(CarMercedes::class, $result);
  }

  public function testCanCreateCheapVehicleInItaly()
  {
    $factory = new ItalianFactory();
    $result = $factory->create(FactoryMethod::CHEAP);

    $this->assertInstanceOf(Bicycle::class, $result);
  }

  public function testCanCreateFastVehicleInItaly()
  {
    $factory = new ItalianFactory();
    $result = $factory->create(FactoryMethod::FAST);

    $this->assertInstanceOf(CarFerrari::class, $result);
  }

  /**
   * @expectedException \InvalidArgumentException
   * @expectedExceptionMessage spaceship is not a valid vehicle
   */
  public function testUnknownType()
  {
    (new ItalianFactory())->create('spaceship');
  }
}