3.1. Łańcuch zobowiązań (Chain Of Responsibilities)

3.1.1. Przeznaczenie

Zbudowanie łańcucha obiektów przetwarzających żądanie w sposób sekwencyjny. Jeżeli jeden obiekt nie może obsłużyć żądania, przekazuje je do następnego w łańcuchu.

3.1.2. Przykłady

 • Framework do zapisywania logów, gdzie każdy obiekt z łańcucha odpowiedzialności decyduje co zrobić z danym wpisem.
 • filtr antyspamowy
 • Zapis w pamięci podręcznej (caching): pierwszy obiekt jest na przykład instancją implementującą interfejs Memcached - jeżeli nie może zapisać w pamięci podręcznej żądania, wtedy przekazuje je do obiektu implementującego interfejs zapisu w bazie danych.

3.1.3. Diagram UML

Alt ChainOfResponsibility UML Diagram

3.1.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Handler.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities;

use Psr\Http\Message\RequestInterface;

abstract class Handler
{
  public function __construct(private ?Handler $successor = null)
  {
  }

  /**
   * This approach by using a template method pattern ensures you that
   * each subclass will not forget to call the successor
   */
  final public function handle(RequestInterface $request): ?string
  {
    $processed = $this->processing($request);

    if ($processed === null && $this->successor !== null) {
      // the request has not been processed by this handler => see the next
      $processed = $this->successor->handle($request);
    }

    return $processed;
  }

  abstract protected function processing(RequestInterface $request): ?string;
}

Responsible/FastStorage.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Responsible;

use DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Handler;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;

class HttpInMemoryCacheHandler extends Handler
{
  public function __construct(private array $data, ?Handler $successor = null)
  {
    parent::__construct($successor);
  }

  protected function processing(RequestInterface $request): ?string
  {
    $key = sprintf(
      '%s?%s',
      $request->getUri()->getPath(),
      $request->getUri()->getQuery()
    );

    if ($request->getMethod() == 'GET' && isset($this->data[$key])) {
      return $this->data[$key];
    }

    return null;
  }
}

Responsible/SlowStorage.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Responsible;

use DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Handler;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;

class SlowDatabaseHandler extends Handler
{
  protected function processing(RequestInterface $request): ?string
  {
    // this is a mockup, in production code you would ask a slow (compared to in-memory) DB for the results

    return 'Hello World!';
  }
}

3.1.5. Testy

Tests/ChainTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Handler;
use DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Responsible\HttpInMemoryCacheHandler;
use DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Responsible\SlowDatabaseHandler;
use PHPUnit\Framework\TestCase;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;
use Psr\Http\Message\UriInterface;

class ChainTest extends TestCase
{
  private Handler $chain;

  protected function setUp(): void
  {
    $this->chain = new HttpInMemoryCacheHandler(
      ['/foo/bar?index=1' => 'Hello In Memory!'],
      new SlowDatabaseHandler()
    );
  }

  public function testCanRequestKeyInFastStorage()
  {
    $uri = $this->createMock(UriInterface::class);
    $uri->method('getPath')->willReturn('/foo/bar');
    $uri->method('getQuery')->willReturn('index=1');

    $request = $this->createMock(RequestInterface::class);
    $request->method('getMethod')
      ->willReturn('GET');
    $request->method('getUri')->willReturn($uri);

    $this->assertSame('Hello In Memory!', $this->chain->handle($request));
  }

  public function testCanRequestKeyInSlowStorage()
  {
    $uri = $this->createMock(UriInterface::class);
    $uri->method('getPath')->willReturn('/foo/baz');
    $uri->method('getQuery')->willReturn('');

    $request = $this->createMock(RequestInterface::class);
    $request->method('getMethod')
      ->willReturn('GET');
    $request->method('getUri')->willReturn($uri);

    $this->assertSame('Hello World!', $this->chain->handle($request));
  }
}