3.1. Łańcuch zobowiązań (Chain Of Responsibilities)

3.1.1. Przeznaczenie

Zbudowanie łańcucha obiektów przetwarzających żądanie w sposób sekwencyjny. Jeżeli jeden obiekt nie może obsłużyć żądania, przekazuje je do następnego w łańcuchu.

3.1.2. Przykłady

 • Framework do zapisywania logów, gdzie każdy obiekt z łańcucha odpowiedzialności decyduje co zrobić z danym wpisem.

 • filtr antyspamowy

 • Zapis w pamięci podręcznej (caching): pierwszy obiekt jest na przykład instancją implementującą interfejs Memcached - jeżeli nie może zapisać w pamięci podręcznej żądania, wtedy przekazuje je do obiektu implementującego interfejs zapisu w bazie danych.

3.1.3. Diagram UML

Alt ChainOfResponsibility UML Diagram

3.1.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Handler.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities;
 6
 7use Psr\Http\Message\RequestInterface;
 8
 9abstract class Handler
10{
11  public function __construct(private ?Handler $successor = null)
12  {
13  }
14
15  /**
16   * This approach by using a template method pattern ensures you that
17   * each subclass will not forget to call the successor
18   */
19  final public function handle(RequestInterface $request): ?string
20  {
21    $processed = $this->processing($request);
22
23    if ($processed === null && $this->successor !== null) {
24      // the request has not been processed by this handler => see the next
25      $processed = $this->successor->handle($request);
26    }
27
28    return $processed;
29  }
30
31  abstract protected function processing(RequestInterface $request): ?string;
32}

Responsible/FastStorage.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Responsible;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Handler;
 8use Psr\Http\Message\RequestInterface;
 9
10class HttpInMemoryCacheHandler extends Handler
11{
12  public function __construct(private array $data, ?Handler $successor = null)
13  {
14    parent::__construct($successor);
15  }
16
17  protected function processing(RequestInterface $request): ?string
18  {
19    $key = sprintf(
20      '%s?%s',
21      $request->getUri()->getPath(),
22      $request->getUri()->getQuery()
23    );
24
25    if ($request->getMethod() == 'GET' && isset($this->data[$key])) {
26      return $this->data[$key];
27    }
28
29    return null;
30  }
31}

Responsible/SlowStorage.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Responsible;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Handler;
 8use Psr\Http\Message\RequestInterface;
 9
10class SlowDatabaseHandler extends Handler
11{
12  protected function processing(RequestInterface $request): ?string
13  {
14    // this is a mockup, in production code you would ask a slow (compared to in-memory) DB for the results
15
16    return 'Hello World!';
17  }
18}

3.1.5. Testy

Tests/ChainTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Handler;
 8use DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Responsible\HttpInMemoryCacheHandler;
 9use DesignPatterns\Behavioral\ChainOfResponsibilities\Responsible\SlowDatabaseHandler;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11use Psr\Http\Message\RequestInterface;
12use Psr\Http\Message\UriInterface;
13
14class ChainTest extends TestCase
15{
16  private Handler $chain;
17
18  protected function setUp(): void
19  {
20    $this->chain = new HttpInMemoryCacheHandler(
21      ['/foo/bar?index=1' => 'Hello In Memory!'],
22      new SlowDatabaseHandler()
23    );
24  }
25
26  public function testCanRequestKeyInFastStorage()
27  {
28    $uri = $this->createMock(UriInterface::class);
29    $uri->method('getPath')->willReturn('/foo/bar');
30    $uri->method('getQuery')->willReturn('index=1');
31
32    $request = $this->createMock(RequestInterface::class);
33    $request->method('getMethod')
34      ->willReturn('GET');
35    $request->method('getUri')->willReturn($uri);
36
37    $this->assertSame('Hello In Memory!', $this->chain->handle($request));
38  }
39
40  public function testCanRequestKeyInSlowStorage()
41  {
42    $uri = $this->createMock(UriInterface::class);
43    $uri->method('getPath')->willReturn('/foo/baz');
44    $uri->method('getQuery')->willReturn('');
45
46    $request = $this->createMock(RequestInterface::class);
47    $request->method('getMethod')
48      ->willReturn('GET');
49    $request->method('getUri')->willReturn($uri);
50
51    $this->assertSame('Hello World!', $this->chain->handle($request));
52  }
53}