3.12. Metoda szablonowa (Template Method)

3.12.1. Przeznaczenie

Metoda szablonowa jest czynnościowym wzorcem projektowym.

Prawdopodobnie spotkałeś się z tym wzorcem wielokrotnie. Jego idea opiera się na implementacji w klasie pochodnej metody z klasy rodzica zdefiniowanej jako abstrakcyjna i tym samym dokończenie działania algorytmu.

Jak w Hollywoodzkim powiedzeniu „Nie dzwoń do nas, my zadzwonimy do Ciebie” klasa zawierająca metodę szablonową nie jest instancjonowana, tylko klasa, która po niej dziedziczy. Jest to możliwe dzięki abstrakcji. W klasie rodzica znajduje się metoda, która wywołuje zaimplementowane metody (w klasie rodzica oznaczone jako abstrakcyjne).

Innymi słowy, klasa zawierająca metodę szablonową jest szkieletem algorytmu. To rozwiązanie świetnie pasuje do różnego rodzaju frameworków. Programista korzystający z takiej klasy musi zaimplementować tylko metodę szablonową a reszta jest realizowana przez klasę rodzica.

Jest to prosty sposób na rozdzielenie konkretnych klas i zredukowanie powielonych fragmentów kodu metodą kopiuj-wklej. Jest to główny powód, dla którego takie podejście znajdziesz w wielu miejscach.

3.12.2. Diagram UML

Alt TemplateMethod UML Diagram

3.12.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Journey.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod;

abstract class Journey
{
  /**
   * @var string[]
   */
  private array $thingsToDo = [];

  /**
   * This is the public service provided by this class and its subclasses.
   * Notice it is final to "freeze" the global behavior of algorithm.
   * If you want to override this contract, make an interface with only takeATrip()
   * and subclass it.
   */
  final public function takeATrip()
  {
    $this->thingsToDo[] = $this->buyAFlight();
    $this->thingsToDo[] = $this->takePlane();
    $this->thingsToDo[] = $this->enjoyVacation();
    $buyGift = $this->buyGift();

    if ($buyGift !== null) {
      $this->thingsToDo[] = $buyGift;
    }

    $this->thingsToDo[] = $this->takePlane();
  }

  /**
   * This method must be implemented, this is the key-feature of this pattern.
   */
  abstract protected function enjoyVacation(): string;

  /**
   * This method is also part of the algorithm but it is optional.
   * You can override it only if you need to
   */
  protected function buyGift(): ?string
  {
    return null;
  }

  private function buyAFlight(): string
  {
    return 'Buy a flight ticket';
  }

  private function takePlane(): string
  {
    return 'Taking the plane';
  }

  /**
   * @return string[]
   */
  public function getThingsToDo(): array
  {
    return $this->thingsToDo;
  }
}

BeachJourney.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod;

class BeachJourney extends Journey
{
  protected function enjoyVacation(): string
  {
    return "Swimming and sun-bathing";
  }
}

CityJourney.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod;

class CityJourney extends Journey
{
  protected function enjoyVacation(): string
  {
    return "Eat, drink, take photos and sleep";
  }

  protected function buyGift(): ?string
  {
    return "Buy a gift";
  }
}

3.12.4. Testy

Tests/JourneyTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod\BeachJourney;
use DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod\CityJourney;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class JourneyTest extends TestCase
{
  public function testCanGetOnVacationOnTheBeach()
  {
    $beachJourney = new BeachJourney();
    $beachJourney->takeATrip();

    $this->assertSame(
      ['Buy a flight ticket', 'Taking the plane', 'Swimming and sun-bathing', 'Taking the plane'],
      $beachJourney->getThingsToDo()
    );
  }

  public function testCanGetOnAJourneyToACity()
  {
    $cityJourney = new CityJourney();
    $cityJourney->takeATrip();

    $this->assertSame(
      [
        'Buy a flight ticket',
        'Taking the plane',
        'Eat, drink, take photos and sleep',
        'Buy a gift',
        'Taking the plane'
      ],
      $cityJourney->getThingsToDo()
    );
  }
}