3.9. Specyfikacja (Specification)

3.9.1. Przeznaczenie

Pozwala na stworzenie specyfikacji reguł jakie obiekt musi spełnić. Klasa będą specyfikacją reguł biznesowych zawiera jedną metodę isSatisfiedBy, która zwraca true lub false w zależności od tego czy dany obiekt spełnia wszystkie reguły określone w specyfikacji.

3.9.2. Przykłady

3.9.3. Diagram UML

Alt Specification UML Diagram

3.9.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Item.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;
 6
 7class Item
 8{
 9  public function __construct(private float $price)
10  {
11  }
12
13  public function getPrice(): float
14  {
15    return $this->price;
16  }
17}

Specification.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;
 6
 7interface Specification
 8{
 9  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool;
10}

OrSpecification.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;
 6
 7class OrSpecification implements Specification
 8{
 9  /**
10   * @var Specification[]
11   */
12  private array $specifications;
13
14  /**
15   * @param Specification[] $specifications
16   */
17  public function __construct(Specification ...$specifications)
18  {
19    $this->specifications = $specifications;
20  }
21
22  /*
23   * if at least one specification is true, return true, else return false
24   */
25  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
26  {
27    foreach ($this->specifications as $specification) {
28      if ($specification->isSatisfiedBy($item)) {
29        return true;
30      }
31    }
32
33    return false;
34  }
35}

PriceSpecification.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;
 6
 7class PriceSpecification implements Specification
 8{
 9  public function __construct(private ?float $minPrice, private ?float $maxPrice)
10  {
11  }
12
13  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
14  {
15    if ($this->maxPrice !== null && $item->getPrice() > $this->maxPrice) {
16      return false;
17    }
18
19    if ($this->minPrice !== null && $item->getPrice() < $this->minPrice) {
20      return false;
21    }
22
23    return true;
24  }
25}

AndSpecification.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;
 6
 7class AndSpecification implements Specification
 8{
 9  /**
10   * @var Specification[]
11   */
12  private array $specifications;
13
14  /**
15   * @param Specification[] $specifications
16   */
17  public function __construct(Specification ...$specifications)
18  {
19    $this->specifications = $specifications;
20  }
21
22  /**
23   * if at least one specification is false, return false, else return true.
24   */
25  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
26  {
27    foreach ($this->specifications as $specification) {
28      if (!$specification->isSatisfiedBy($item)) {
29        return false;
30      }
31    }
32
33    return true;
34  }
35}

NotSpecification.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;
 6
 7class NotSpecification implements Specification
 8{
 9  public function __construct(private Specification $specification)
10  {
11  }
12
13  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
14  {
15    return !$this->specification->isSatisfiedBy($item);
16  }
17}

3.9.5. Testy

Tests/SpecificationTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\Specification\Item;
 8use DesignPatterns\Behavioral\Specification\NotSpecification;
 9use DesignPatterns\Behavioral\Specification\OrSpecification;
10use DesignPatterns\Behavioral\Specification\AndSpecification;
11use DesignPatterns\Behavioral\Specification\PriceSpecification;
12use PHPUnit\Framework\TestCase;
13
14class SpecificationTest extends TestCase
15{
16  public function testCanOr()
17  {
18    $spec1 = new PriceSpecification(50, 99);
19    $spec2 = new PriceSpecification(101, 200);
20
21    $orSpec = new OrSpecification($spec1, $spec2);
22
23    $this->assertFalse($orSpec->isSatisfiedBy(new Item(100)));
24    $this->assertTrue($orSpec->isSatisfiedBy(new Item(51)));
25    $this->assertTrue($orSpec->isSatisfiedBy(new Item(150)));
26  }
27
28  public function testCanAnd()
29  {
30    $spec1 = new PriceSpecification(50, 100);
31    $spec2 = new PriceSpecification(80, 200);
32
33    $andSpec = new AndSpecification($spec1, $spec2);
34
35    $this->assertFalse($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(150)));
36    $this->assertFalse($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(1)));
37    $this->assertFalse($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(51)));
38    $this->assertTrue($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(100)));
39  }
40
41  public function testCanNot()
42  {
43    $spec1 = new PriceSpecification(50, 100);
44    $notSpec = new NotSpecification($spec1);
45
46    $this->assertTrue($notSpec->isSatisfiedBy(new Item(150)));
47    $this->assertFalse($notSpec->isSatisfiedBy(new Item(50)));
48  }
49}