3.9. Specyfikacja (Specification)

3.9.1. Przeznaczenie

Pozwala na stworzenie specyfikacji reguł jakie obiekt musi spełnić. Klasa będą specyfikacją reguł biznesowych zawiera jedną metodę isSatisfiedBy, która zwraca true lub false w zależności od tego czy dany obiekt spełnia wszystkie reguły określone w specyfikacji.

3.9.2. Przykłady

3.9.3. Diagram UML

Alt Specification UML Diagram

3.9.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Item.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class Item
{
  public function __construct(private float $price)
  {
  }

  public function getPrice(): float
  {
    return $this->price;
  }
}

Specification.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

interface Specification
{
  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool;
}

OrSpecification.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class OrSpecification implements Specification
{
  /**
   * @var Specification[]
   */
  private array $specifications;

  /**
   * @param Specification[] $specifications
   */
  public function __construct(Specification ...$specifications)
  {
    $this->specifications = $specifications;
  }

  /*
   * if at least one specification is true, return true, else return false
   */
  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
  {
    foreach ($this->specifications as $specification) {
      if ($specification->isSatisfiedBy($item)) {
        return true;
      }
    }

    return false;
  }
}

PriceSpecification.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class PriceSpecification implements Specification
{
  public function __construct(private ?float $minPrice, private ?float $maxPrice)
  {
  }

  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
  {
    if ($this->maxPrice !== null && $item->getPrice() > $this->maxPrice) {
      return false;
    }

    if ($this->minPrice !== null && $item->getPrice() < $this->minPrice) {
      return false;
    }

    return true;
  }
}

AndSpecification.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class AndSpecification implements Specification
{
  /**
   * @var Specification[]
   */
  private array $specifications;

  /**
   * @param Specification[] $specifications
   */
  public function __construct(Specification ...$specifications)
  {
    $this->specifications = $specifications;
  }

  /**
   * if at least one specification is false, return false, else return true.
   */
  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
  {
    foreach ($this->specifications as $specification) {
      if (!$specification->isSatisfiedBy($item)) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }
}

NotSpecification.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class NotSpecification implements Specification
{
  public function __construct(private Specification $specification)
  {
  }

  public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
  {
    return !$this->specification->isSatisfiedBy($item);
  }
}

3.9.5. Testy

Tests/SpecificationTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Specification\Item;
use DesignPatterns\Behavioral\Specification\NotSpecification;
use DesignPatterns\Behavioral\Specification\OrSpecification;
use DesignPatterns\Behavioral\Specification\AndSpecification;
use DesignPatterns\Behavioral\Specification\PriceSpecification;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class SpecificationTest extends TestCase
{
  public function testCanOr()
  {
    $spec1 = new PriceSpecification(50, 99);
    $spec2 = new PriceSpecification(101, 200);

    $orSpec = new OrSpecification($spec1, $spec2);

    $this->assertFalse($orSpec->isSatisfiedBy(new Item(100)));
    $this->assertTrue($orSpec->isSatisfiedBy(new Item(51)));
    $this->assertTrue($orSpec->isSatisfiedBy(new Item(150)));
  }

  public function testCanAnd()
  {
    $spec1 = new PriceSpecification(50, 100);
    $spec2 = new PriceSpecification(80, 200);

    $andSpec = new AndSpecification($spec1, $spec2);

    $this->assertFalse($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(150)));
    $this->assertFalse($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(1)));
    $this->assertFalse($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(51)));
    $this->assertTrue($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(100)));
  }

  public function testCanNot()
  {
    $spec1 = new PriceSpecification(50, 100);
    $notSpec = new NotSpecification($spec1);

    $this->assertTrue($notSpec->isSatisfiedBy(new Item(150)));
    $this->assertFalse($notSpec->isSatisfiedBy(new Item(50)));
  }
}