3.11. Strategia (Strategy)

3.11.1. Terminologia

 • Kontekst - ang. Context
 • Strategia - ang. Strategy
 • Konkretna Strategia - ang. Concrete Strategy

3.11.2. Przeznaczenie

Wzorzec projektowy Strategii pozwala definiować wymienne algorytmy i kapsułkować je w klasach. Dzięki temu możemy łatwo przełączać się między algorytmami. Ten wzorzec jest również dobrą alternatywą dla dziedziczenia - zamiast dziedziczenia po klasie abstrakcyjnej kolejne klasy implementują interfejs strategii.

3.11.3. Przykłady

 • Sortowanie listy obiektów - jedną strategią może być sortowanie po dacie, drugą po id.
 • Uproszczenie testów jednostkowych, na przykład poprzez zmianę miejsca przechowywania danych: w pliku lub w pamięci.

3.11.4. Diagram UML

Alt Strategy UML Diagram

3.11.5. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Context.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Strategy;

class Context
{
  public function __construct(private Comparator $comparator)
  {
  }

  public function executeStrategy(array $elements): array
  {
    uasort($elements, [$this->comparator, 'compare']);

    return $elements;
  }
}

Comparator.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Strategy;

interface Comparator
{
  /**
   * @param mixed $a
   * @param mixed $b
   */
  public function compare($a, $b): int;
}

DateComparator.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Strategy;

use DateTime;

class DateComparator implements Comparator
{
  public function compare($a, $b): int
  {
    $aDate = new DateTime($a['date']);
    $bDate = new DateTime($b['date']);

    return $aDate <=> $bDate;
  }
}

IdComparator.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Strategy;

class IdComparator implements Comparator
{
  public function compare($a, $b): int
  {
    return $a['id'] <=> $b['id'];
  }
}

3.11.6. Testy

Tests/StrategyTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Strategy\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Strategy\Context;
use DesignPatterns\Behavioral\Strategy\DateComparator;
use DesignPatterns\Behavioral\Strategy\IdComparator;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class StrategyTest extends TestCase
{
  public function provideIntegers()
  {
    return [
      [
        [['id' => 2], ['id' => 1], ['id' => 3]],
        ['id' => 1],
      ],
      [
        [['id' => 3], ['id' => 2], ['id' => 1]],
        ['id' => 1],
      ],
    ];
  }

  public function provideDates()
  {
    return [
      [
        [['date' => '2014-03-03'], ['date' => '2015-03-02'], ['date' => '2013-03-01']],
        ['date' => '2013-03-01'],
      ],
      [
        [['date' => '2014-02-03'], ['date' => '2013-02-01'], ['date' => '2015-02-02']],
        ['date' => '2013-02-01'],
      ],
    ];
  }

  /**
   * @dataProvider provideIntegers
   *
   * @param array $collection
   * @param array $expected
   */
  public function testIdComparator($collection, $expected)
  {
    $obj = new Context(new IdComparator());
    $elements = $obj->executeStrategy($collection);

    $firstElement = array_shift($elements);
    $this->assertSame($expected, $firstElement);
  }

  /**
   * @dataProvider provideDates
   *
   * @param array $collection
   * @param array $expected
   */
  public function testDateComparator($collection, $expected)
  {
    $obj = new Context(new DateComparator());
    $elements = $obj->executeStrategy($collection);

    $firstElement = array_shift($elements);
    $this->assertSame($expected, $firstElement);
  }
}