3.10. Stan (State)

3.10.1. Przeznaczenie

Pozwala kapsułkować różne zachowania obiektu w ramach tego same procesu, w zależności od stanu w jakim obiekt aktualnie się znajduje. Dzięki temu nie musimy używać wielu instrukcji warunkowych.

3.10.2. Diagram UML

Alt State UML Diagram

3.10.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

OrderContext.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\State;
 6
 7class OrderContext
 8{
 9  private State $state;
10
11  public static function create(): OrderContext
12  {
13    $order = new self();
14    $order->state = new StateCreated();
15
16    return $order;
17  }
18
19  public function setState(State $state)
20  {
21    $this->state = $state;
22  }
23
24  public function proceedToNext()
25  {
26    $this->state->proceedToNext($this);
27  }
28
29  public function toString()
30  {
31    return $this->state->toString();
32  }
33}

State.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\State;
 6
 7interface State
 8{
 9  public function proceedToNext(OrderContext $context);
10
11  public function toString(): string;
12}

StateCreated.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\State;
 6
 7class StateCreated implements State
 8{
 9  public function proceedToNext(OrderContext $context)
10  {
11    $context->setState(new StateShipped());
12  }
13
14  public function toString(): string
15  {
16    return 'created';
17  }
18}

StateShipped.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\State;
 6
 7class StateShipped implements State
 8{
 9  public function proceedToNext(OrderContext $context)
10  {
11    $context->setState(new StateDone());
12  }
13
14  public function toString(): string
15  {
16    return 'shipped';
17  }
18}

StateDone.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\State;
 6
 7class StateDone implements State
 8{
 9  public function proceedToNext(OrderContext $context)
10  {
11    // there is nothing more to do
12  }
13
14  public function toString(): string
15  {
16    return 'done';
17  }
18}

3.10.4. Testy

Tests/StateTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\State\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\State\OrderContext;
 8use PHPUnit\Framework\TestCase;
 9
10class StateTest extends TestCase
11{
12  public function testIsCreatedWithStateCreated()
13  {
14    $orderContext = OrderContext::create();
15
16    $this->assertSame('created', $orderContext->toString());
17  }
18
19  public function testCanProceedToStateShipped()
20  {
21    $contextOrder = OrderContext::create();
22    $contextOrder->proceedToNext();
23
24    $this->assertSame('shipped', $contextOrder->toString());
25  }
26
27  public function testCanProceedToStateDone()
28  {
29    $contextOrder = OrderContext::create();
30    $contextOrder->proceedToNext();
31    $contextOrder->proceedToNext();
32
33    $this->assertSame('done', $contextOrder->toString());
34  }
35
36  public function testStateDoneIsTheLastPossibleState()
37  {
38    $contextOrder = OrderContext::create();
39    $contextOrder->proceedToNext();
40    $contextOrder->proceedToNext();
41    $contextOrder->proceedToNext();
42
43    $this->assertSame('done', $contextOrder->toString());
44  }
45}