3.10. Stan (State)

3.10.1. Przeznaczenie

Pozwala kapsułkować różne zachowania obiektu w ramach tego same procesu, w zależności od stanu w jakim obiekt aktualnie się znajduje. Dzięki temu nie musimy używać wielu instrukcji warunkowych.

3.10.2. Diagram UML

Alt State UML Diagram

3.10.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

OrderContext.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\State;

class OrderContext
{
  private State $state;

  public static function create(): OrderContext
  {
    $order = new self();
    $order->state = new StateCreated();

    return $order;
  }

  public function setState(State $state)
  {
    $this->state = $state;
  }

  public function proceedToNext()
  {
    $this->state->proceedToNext($this);
  }

  public function toString()
  {
    return $this->state->toString();
  }
}

State.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\State;

interface State
{
  public function proceedToNext(OrderContext $context);

  public function toString(): string;
}

StateCreated.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\State;

class StateCreated implements State
{
  public function proceedToNext(OrderContext $context)
  {
    $context->setState(new StateShipped());
  }

  public function toString(): string
  {
    return 'created';
  }
}

StateShipped.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\State;

class StateShipped implements State
{
  public function proceedToNext(OrderContext $context)
  {
    $context->setState(new StateDone());
  }

  public function toString(): string
  {
    return 'shipped';
  }
}

StateDone.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\State;

class StateDone implements State
{
  public function proceedToNext(OrderContext $context)
  {
    // there is nothing more to do
  }

  public function toString(): string
  {
    return 'done';
  }
}

3.10.4. Testy

Tests/StateTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\State\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\State\OrderContext;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class StateTest extends TestCase
{
  public function testIsCreatedWithStateCreated()
  {
    $orderContext = OrderContext::create();

    $this->assertSame('created', $orderContext->toString());
  }

  public function testCanProceedToStateShipped()
  {
    $contextOrder = OrderContext::create();
    $contextOrder->proceedToNext();

    $this->assertSame('shipped', $contextOrder->toString());
  }

  public function testCanProceedToStateDone()
  {
    $contextOrder = OrderContext::create();
    $contextOrder->proceedToNext();
    $contextOrder->proceedToNext();

    $this->assertSame('done', $contextOrder->toString());
  }

  public function testStateDoneIsTheLastPossibleState()
  {
    $contextOrder = OrderContext::create();
    $contextOrder->proceedToNext();
    $contextOrder->proceedToNext();
    $contextOrder->proceedToNext();

    $this->assertSame('done', $contextOrder->toString());
  }
}