3.9. Stan (State)

3.9.1. Przeznaczenie

Pozwala kapsułkować różne zachowania obiektu w ramach tego same procesu, w zależności od stanu w jakim obiekt aktualnie się znajduje. Dzięki temu nie musimy używać wielu instrukcji warunkowych.

3.9.2. Diagram UML

Alt State UML Diagram

3.9.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

ContextOrder.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\State;

class ContextOrder extends StateOrder
{
  public function getState():StateOrder
  {
    return static::$state;
  }

  public function setState(StateOrder $state)
  {
    static::$state = $state;
  }

  public function done()
  {
    static::$state->done();
  }

  public function getStatus(): string
  {
    return static::$state->getStatus();
  }
}

StateOrder.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\State;

abstract class StateOrder
{
  /**
   * @var array
   */
  private $details;

  /**
   * @var StateOrder $state
   */
  protected static $state;

  /**
   * @return mixed
   */
  abstract protected function done();

  protected function setStatus(string $status)
  {
    $this->details['status'] = $status;
    $this->details['updatedTime'] = time();
  }

  protected function getStatus(): string
  {
    return $this->details['status'];
  }
}

ShippingOrder.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\State;

class ShippingOrder extends StateOrder
{
  public function __construct()
  {
    $this->setStatus('shipping');
  }

  protected function done()
  {
    $this->setStatus('completed');
  }
}

CreateOrder.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\State;

class CreateOrder extends StateOrder
{
  public function __construct()
  {
    $this->setStatus('created');
  }

  protected function done()
  {
    static::$state = new ShippingOrder();
  }
}

3.9.4. Testy

Tests/StateTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\State\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\State\ContextOrder;
use DesignPatterns\Behavioral\State\CreateOrder;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class StateTest extends TestCase
{
  public function testCanShipCreatedOrder()
  {
    $order = new CreateOrder();
    $contextOrder = new ContextOrder();
    $contextOrder->setState($order);
    $contextOrder->done();

    $this->assertEquals('shipping', $contextOrder->getStatus());
  }

  public function testCanCompleteShippedOrder()
  {
    $order = new CreateOrder();
    $contextOrder = new ContextOrder();
    $contextOrder->setState($order);
    $contextOrder->done();
    $contextOrder->done();

    $this->assertEquals('completed', $contextOrder->getStatus());
  }
}