3.12. Odwiedzający (Visitor)

3.12.1. Przeznaczenie

Wzorzec Odwiedzającego pozwala wydzielić wykonywanie operacji na obiektach do innych obiektów. Głównym powodem stosowania tego wzorca jest podział odpowiedzialności (ang. separation of concerns). Poszczególne klasy muszą definiować kontrakt pozwalający Wizytatorowi na dostęp (w poniższym przykładzie za pomocą metody Role::accept)

W poniższym przykładzie kontrakt jest klasą abstrakcyjną, ale może to być również interfejs. Tworząc taki kontrakt obiekt odwiedzany musi zdecydować jaką metodę wywołać na Wizytatorze.

3.12.2. Diagram UML

Alt Visitor UML Diagram

3.12.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

RoleVisitorInterface.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

/**
 * Note: the visitor must not choose itself which method to
 * invoke, it is the Visitee that make this decision
 */
interface RoleVisitorInterface
{
  public function visitUser(User $role);

  public function visitGroup(Group $role);
}

RoleVisitor.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

class RoleVisitor implements RoleVisitorInterface
{
  /**
   * @var Role[]
   */
  private $visited = [];

  public function visitGroup(Group $role)
  {
    $this->visited[] = $role;
  }

  public function visitUser(User $role)
  {
    $this->visited[] = $role;
  }

  /**
   * @return Role[]
   */
  public function getVisited(): array
  {
    return $this->visited;
  }
}

Role.php

1
2
3
4
5
6
7
8
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

interface Role
{
  public function accept(RoleVisitorInterface $visitor);
}

User.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

class User implements Role
{
  /**
   * @var string
   */
  private $name;

  public function __construct(string $name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  public function getName(): string
  {
    return sprintf('User %s', $this->name);
  }

  public function accept(RoleVisitorInterface $visitor)
  {
    $visitor->visitUser($this);
  }
}

Group.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

class Group implements Role
{
  /**
   * @var string
   */
  private $name;

  public function __construct(string $name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  public function getName(): string
  {
    return sprintf('Group: %s', $this->name);
  }

  public function accept(RoleVisitorInterface $visitor)
  {
    $visitor->visitGroup($this);
  }
}

3.12.4. Testy

Tests/VisitorTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?php

namespace DesignPatterns\Tests\Visitor\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Visitor;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class VisitorTest extends TestCase
{
  /**
   * @var Visitor\RoleVisitor
   */
  private $visitor;

  protected function setUp()
  {
    $this->visitor = new Visitor\RoleVisitor();
  }

  public function provideRoles()
  {
    return [
      [new Visitor\User('Dominik')],
      [new Visitor\Group('Administrators')],
    ];
  }

  /**
   * @dataProvider provideRoles
   *
   * @param Visitor\Role $role
   */
  public function testVisitSomeRole(Visitor\Role $role)
  {
    $role->accept($this->visitor);
    $this->assertSame($role, $this->visitor->getVisited()[0]);
  }
}