3.13. Odwiedzający (Visitor)

3.13.1. Przeznaczenie

Wzorzec Odwiedzającego pozwala wydzielić wykonywanie operacji na obiektach do innych obiektów. Głównym powodem stosowania tego wzorca jest podział odpowiedzialności (ang. separation of concerns). Poszczególne klasy muszą definiować kontrakt pozwalający Wizytatorowi na dostęp (w poniższym przykładzie za pomocą metody Role::accept)

W poniższym przykładzie kontrakt jest klasą abstrakcyjną, ale może to być również interfejs. Tworząc taki kontrakt obiekt odwiedzany musi zdecydować jaką metodę wywołać na Wizytatorze.

3.13.2. Diagram UML

Alt Visitor UML Diagram

3.13.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

RoleVisitor.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

/**
 * Note: the visitor must not choose itself which method to
 * invoke, it is the visited object that makes this decision
 */
interface RoleVisitor
{
  public function visitUser(User $role);

  public function visitGroup(Group $role);
}

RecordingVisitor.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

class RecordingVisitor implements RoleVisitor
{
  /**
   * @var Role[]
   */
  private array $visited = [];

  public function visitGroup(Group $role)
  {
    $this->visited[] = $role;
  }

  public function visitUser(User $role)
  {
    $this->visited[] = $role;
  }

  /**
   * @return Role[]
   */
  public function getVisited(): array
  {
    return $this->visited;
  }
}

Role.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

interface Role
{
  public function accept(RoleVisitor $visitor);
}

User.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

class User implements Role
{
  public function __construct(private string $name)
  {
  }

  public function getName(): string
  {
    return sprintf('User %s', $this->name);
  }

  public function accept(RoleVisitor $visitor)
  {
    $visitor->visitUser($this);
  }
}

Group.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;

class Group implements Role
{
  public function __construct(private string $name)
  {
  }

  public function getName(): string
  {
    return sprintf('Group: %s', $this->name);
  }

  public function accept(RoleVisitor $visitor)
  {
    $visitor->visitGroup($this);
  }
}

3.13.4. Testy

Tests/VisitorTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Tests\Visitor\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Visitor\RecordingVisitor;
use DesignPatterns\Behavioral\Visitor\User;
use DesignPatterns\Behavioral\Visitor\Group;
use DesignPatterns\Behavioral\Visitor\Role;
use DesignPatterns\Behavioral\Visitor;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class VisitorTest extends TestCase
{
  private RecordingVisitor $visitor;

  protected function setUp(): void
  {
    $this->visitor = new RecordingVisitor();
  }

  public function provideRoles()
  {
    return [
      [new User('Dominik')],
      [new Group('Administrators')],
    ];
  }

  /**
   * @dataProvider provideRoles
   */
  public function testVisitSomeRole(Role $role)
  {
    $role->accept($this->visitor);
    $this->assertSame($role, $this->visitor->getVisited()[0]);
  }
}