2.10. Pełnomocnik (Proxy)

2.10.1. Przeznaczenie

Stosowany jest w celu kontrolowanego tworzenia na żądanie kosztownych obiektów oraz kontroli dostępu do nich.

2.10.2. Przykłady

 • Doctrine2 używa Pełnomocników do zaimplementowania późnej inicjalizacji (ang. lazy initialization), co przekłada się na sposób pracy z encjami. Zamiast otrzymywać obiekt encji, która na przykład nie może być w pełni zainicjalizowana, otrzymujemy obiekt Pośrednika.

2.10.3. Diagram UML

Alt Proxy UML Diagram

2.10.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Record.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Proxy;

/**
 * @property string username
 */
class Record
{
  /**
   * @var string[]
   */
  private $data;

  /**
   * @param string[] $data
   */
  public function __construct(array $data = [])
  {
    $this->data = $data;
  }

  /**
   * @param string $name
   * @param string $value
   */
  public function __set(string $name, string $value)
  {
    $this->data[$name] = $value;
  }

  public function __get(string $name): string
  {
    if (!isset($this->data[$name])) {
      throw new \OutOfRangeException('Invalid name given');
    }

    return $this->data[$name];
  }
}

RecordProxy.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Proxy;

class RecordProxy extends Record
{
  /**
   * @var bool
   */
  private $isDirty = false;

  /**
   * @var bool
   */
  private $isInitialized = false;

  /**
   * @param array $data
   */
  public function __construct(array $data)
  {
    parent::__construct($data);

    // when the record has data, mark it as initialized
    // since Record will hold our business logic, we don't want to
    // implement this behaviour there, but instead in a new proxy class
    // that extends the Record class
    if (count($data) > 0) {
      $this->isInitialized = true;
      $this->isDirty = true;
    }
  }

  /**
   * @param string $name
   * @param string $value
   */
  public function __set(string $name, string $value)
  {
    $this->isDirty = true;

    parent::__set($name, $value);
  }

  public function isDirty(): bool
  {
    return $this->isDirty;
  }
}

2.10.5. Testy