2.10. Pełnomocnik (Proxy)

2.10.1. Przeznaczenie

Stosowany jest w celu kontrolowanego tworzenia na żądanie kosztownych obiektów oraz kontroli dostępu do nich.

2.10.2. Przykłady

 • Doctrine2 używa Pełnomocników do zaimplementowania późnej inicjalizacji (ang. lazy initialization), co przekłada się na sposób pracy z encjami. Zamiast otrzymywać obiekt encji, która na przykład nie może być w pełni zainicjalizowana, otrzymujemy obiekt Pośrednika.

2.10.3. Diagram UML

Alt Proxy UML Diagram

2.10.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

BankAccount.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Proxy;

interface BankAccount
{
  public function deposit(int $amount);

  public function getBalance(): int;
}

HeavyBankAccount.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Proxy;

class HeavyBankAccount implements BankAccount
{
  /**
   * @var int[]
   */
  private array $transactions = [];

  public function deposit(int $amount)
  {
    $this->transactions[] = $amount;
  }

  public function getBalance(): int
  {
    // this is the heavy part, imagine all the transactions even from
    // years and decades ago must be fetched from a database or web service
    // and the balance must be calculated from it

    return array_sum($this->transactions);
  }
}

BankAccountProxy.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Proxy;

class BankAccountProxy extends HeavyBankAccount implements BankAccount
{
  private ?int $balance = null;

  public function getBalance(): int
  {
    // because calculating balance is so expensive,
    // the usage of BankAccount::getBalance() is delayed until it really is needed
    // and will not be calculated again for this instance

    if ($this->balance === null) {
      $this->balance = parent::getBalance();
    }

    return $this->balance;
  }
}

2.10.5. Testy

ProxyTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Proxy\Tests;

use DesignPatterns\Structural\Proxy\BankAccountProxy;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class ProxyTest extends TestCase
{
  public function testProxyWillOnlyExecuteExpensiveGetBalanceOnce()
  {
    $bankAccount = new BankAccountProxy();
    $bankAccount->deposit(30);

    // this time balance is being calculated
    $this->assertSame(30, $bankAccount->getBalance());

    // inheritance allows for BankAccountProxy to behave to an outsider exactly like ServerBankAccount
    $bankAccount->deposit(50);

    // this time the previously calculated balance is returned again without re-calculating it
    $this->assertSame(30, $bankAccount->getBalance());
  }
}