2.6. Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)

2.6.1. Przeznaczenie

Pozwala stworzyć luźno powiązaną architekturę, aby uzyskać aplikację, którą możemy w łatwy sposób testować, utrzymywać i rozszerzać.

2.6.2. Użycie

DatabaseConfiguration gets injected and DatabaseConnection will get all that it needs from $config. Without DI, the configuration would be created directly in DatabaseConnection, which is not very good for testing and extending it.

2.6.3. Przykłady

 • Doctrine2 ORM używa wstrzykiwania zależności do, na przykład, do wstrzykiwania konfiguracji do obiektu klasy Connection. Na potrzeby testowania, można stworzyć obiekty symulujące konfigurację i wstrzyknąć je do obiektu klasy Connection.

 • many frameworks already have containers for DI that create objects via a configuration array and inject them where needed (i.e. in Controllers)

2.6.4. Diagram UML

Alt DependencyInjection UML Diagram

2.6.5. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

DatabaseConfiguration.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\DependencyInjection;
 6
 7class DatabaseConfiguration
 8{
 9  public function __construct(
10    private string $host,
11    private int $port,
12    private string $username,
13    private string $password
14  ) {
15  }
16
17  public function getHost(): string
18  {
19    return $this->host;
20  }
21
22  public function getPort(): int
23  {
24    return $this->port;
25  }
26
27  public function getUsername(): string
28  {
29    return $this->username;
30  }
31
32  public function getPassword(): string
33  {
34    return $this->password;
35  }
36}

DatabaseConnection.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\DependencyInjection;
 6
 7class DatabaseConnection
 8{
 9  public function __construct(private DatabaseConfiguration $configuration)
10  {
11  }
12
13  public function getDsn(): string
14  {
15    // this is just for the sake of demonstration, not a real DSN
16    // notice that only the injected config is used here, so there is
17    // a real separation of concerns here
18
19    return sprintf(
20      '%s:%s@%s:%d',
21      $this->configuration->getUsername(),
22      $this->configuration->getPassword(),
23      $this->configuration->getHost(),
24      $this->configuration->getPort()
25    );
26  }
27}

2.6.6. Testy

Tests/DependencyInjectionTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\DependencyInjection\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Structural\DependencyInjection\DatabaseConfiguration;
 8use DesignPatterns\Structural\DependencyInjection\DatabaseConnection;
 9use PHPUnit\Framework\TestCase;
10
11class DependencyInjectionTest extends TestCase
12{
13  public function testDependencyInjection()
14  {
15    $config = new DatabaseConfiguration('localhost', 3306, 'user', '1234');
16    $connection = new DatabaseConnection($config);
17
18    $this->assertSame('user:1234@localhost:3306', $connection->getDsn());
19  }
20}