2.6. Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)

2.6.1. Przeznaczenie

Pozwala stworzyć luźno powiązaną architekturę, aby uzyskać aplikację, którą możemy w łatwy sposób testować, utrzymywać i rozszerzać.

2.6.2. Użycie

DatabaseConfiguration gets injected and DatabaseConnection will get all that it needs from $config. Without DI, the configuration would be created directly in DatabaseConnection, which is not very good for testing and extending it.

2.6.3. Przykłady

 • Doctrine2 ORM używa wstrzykiwania zależności do, na przykład, do wstrzykiwania konfiguracji do obiektu klasy Connection. Na potrzeby testowania, można stworzyć obiekty symulujące konfigurację i wstrzyknąć je do obiektu klasy Connection.
 • many frameworks already have containers for DI that create objects via a configuration array and inject them where needed (i.e. in Controllers)

2.6.4. Diagram UML

Alt DependencyInjection UML Diagram

2.6.5. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

DatabaseConfiguration.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\DependencyInjection;

class DatabaseConfiguration
{
  public function __construct(
    private string $host,
    private int $port,
    private string $username,
    private string $password
  ) {
  }

  public function getHost(): string
  {
    return $this->host;
  }

  public function getPort(): int
  {
    return $this->port;
  }

  public function getUsername(): string
  {
    return $this->username;
  }

  public function getPassword(): string
  {
    return $this->password;
  }
}

DatabaseConnection.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\DependencyInjection;

class DatabaseConnection
{
  public function __construct(private DatabaseConfiguration $configuration)
  {
  }

  public function getDsn(): string
  {
    // this is just for the sake of demonstration, not a real DSN
    // notice that only the injected config is used here, so there is
    // a real separation of concerns here

    return sprintf(
      '%s:%s@%s:%d',
      $this->configuration->getUsername(),
      $this->configuration->getPassword(),
      $this->configuration->getHost(),
      $this->configuration->getPort()
    );
  }
}

2.6.6. Testy

Tests/DependencyInjectionTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\DependencyInjection\Tests;

use DesignPatterns\Structural\DependencyInjection\DatabaseConfiguration;
use DesignPatterns\Structural\DependencyInjection\DatabaseConnection;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class DependencyInjectionTest extends TestCase
{
  public function testDependencyInjection()
  {
    $config = new DatabaseConfiguration('localhost', 3306, 'domnikl', '1234');
    $connection = new DatabaseConnection($config);

    $this->assertSame('domnikl:1234@localhost:3306', $connection->getDsn());
  }
}