2.5. Dekorator (Decorator)

2.5.1. Przeznaczenie

Pozwala na dynamiczne dodawanie nowych funkcji do istniejących klas podczas działania programu.

2.5.2. Przykłady

 • Web Service Layer: Dekorator typu JSON i XML używany w usłudze typu REST (w tym przykładzie tylko jeden z nich powinien być dozwolony).

2.5.3. Diagram UML

Alt Decorator UML Diagram

2.5.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Booking.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Decorator;

interface Booking
{
  public function calculatePrice(): int;

  public function getDescription(): string;
}

BookingDecorator.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Decorator;

abstract class BookingDecorator implements Booking
{
  public function __construct(protected Booking $booking)
  {
  }
}

DoubleRoomBooking.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Decorator;

class DoubleRoomBooking implements Booking
{
  public function calculatePrice(): int
  {
    return 40;
  }

  public function getDescription(): string
  {
    return 'double room';
  }
}

ExtraBed.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Decorator;

class ExtraBed extends BookingDecorator
{
  private const PRICE = 30;

  public function calculatePrice(): int
  {
    return $this->booking->calculatePrice() + self::PRICE;
  }

  public function getDescription(): string
  {
    return $this->booking->getDescription() . ' with extra bed';
  }
}

WiFi.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Decorator;

class WiFi extends BookingDecorator
{
  private const PRICE = 2;

  public function calculatePrice(): int
  {
    return $this->booking->calculatePrice() + self::PRICE;
  }

  public function getDescription(): string
  {
    return $this->booking->getDescription() . ' with wifi';
  }
}

2.5.5. Testy

Tests/DecoratorTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Decorator\Tests;

use DesignPatterns\Structural\Decorator\DoubleRoomBooking;
use DesignPatterns\Structural\Decorator\ExtraBed;
use DesignPatterns\Structural\Decorator\WiFi;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class DecoratorTest extends TestCase
{
  public function testCanCalculatePriceForBasicDoubleRoomBooking()
  {
    $booking = new DoubleRoomBooking();

    $this->assertSame(40, $booking->calculatePrice());
    $this->assertSame('double room', $booking->getDescription());
  }

  public function testCanCalculatePriceForDoubleRoomBookingWithWiFi()
  {
    $booking = new DoubleRoomBooking();
    $booking = new WiFi($booking);

    $this->assertSame(42, $booking->calculatePrice());
    $this->assertSame('double room with wifi', $booking->getDescription());
  }

  public function testCanCalculatePriceForDoubleRoomBookingWithWiFiAndExtraBed()
  {
    $booking = new DoubleRoomBooking();
    $booking = new WiFi($booking);
    $booking = new ExtraBed($booking);

    $this->assertSame(72, $booking->calculatePrice());
    $this->assertSame('double room with wifi with extra bed', $booking->getDescription());
  }
}