2.2. Most (Bridge)

2.2.1. Przeznaczenie

Pozwala oddzielić abstrakcję obiektu od jego implementacji.

2.2.2. Diagram UML

Alt Bridge UML Diagram

2.2.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Formatter.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

interface Formatter
{
  public function format(string $text): string;
}

PlainTextFormatter.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

class PlainTextFormatter implements Formatter
{
  public function format(string $text): string
  {
    return $text;
  }
}

HtmlFormatter.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

class HtmlFormatter implements Formatter
{
  public function format(string $text): string
  {
    return sprintf('<p>%s</p>', $text);
  }
}

Service.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

abstract class Service
{
  public function __construct(protected Formatter $implementation)
  {
  }

  public function setImplementation(Formatter $printer)
  {
    $this->implementation = $printer;
  }

  abstract public function get(): string;
}

HelloWorldService.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

class HelloWorldService extends Service
{
  public function get(): string
  {
    return $this->implementation->format('Hello World');
  }
}

PingService.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

class PingService extends Service
{
  public function get(): string
  {
    return $this->implementation->format('pong');
  }
}

2.2.4. Testy

Tests/BridgeTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge\Tests;

use DesignPatterns\Structural\Bridge\HelloWorldService;
use DesignPatterns\Structural\Bridge\HtmlFormatter;
use DesignPatterns\Structural\Bridge\PlainTextFormatter;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class BridgeTest extends TestCase
{
  public function testCanPrintUsingThePlainTextFormatter()
  {
    $service = new HelloWorldService(new PlainTextFormatter());

    $this->assertSame('Hello World', $service->get());
  }

  public function testCanPrintUsingTheHtmlFormatter()
  {
    $service = new HelloWorldService(new HtmlFormatter());

    $this->assertSame('<p>Hello World</p>', $service->get());
  }
}