2.2. Most (Bridge)

2.2.1. Przeznaczenie

Pozwala oddzielić abstrakcję obiektu od jego implementacji.

2.2.2. Examples

2.2.3. Diagram UML

Alt Bridge UML Diagram

2.2.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

FormatterInterface.php

1
2
3
4
5
6
7
8
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

interface FormatterInterface
{
  public function format(string $text);
}

PlainTextFormatter.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

class PlainTextFormatter implements FormatterInterface
{
  public function format(string $text)
  {
    return $text;
  }
}

HtmlFormatter.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

class HtmlFormatter implements FormatterInterface
{
  public function format(string $text)
  {
    return sprintf('<p>%s</p>', $text);
  }
}

Service.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

abstract class Service
{
  /**
   * @var FormatterInterface
   */
  protected $implementation;

  /**
   * @param FormatterInterface $printer
   */
  public function __construct(FormatterInterface $printer)
  {
    $this->implementation = $printer;
  }

  /**
   * @param FormatterInterface $printer
   */
  public function setImplementation(FormatterInterface $printer)
  {
    $this->implementation = $printer;
  }

  abstract public function get();
}

HelloWorldService.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge;

class HelloWorldService extends Service
{
  public function get()
  {
    return $this->implementation->format('Hello World');
  }
}

2.2.5. Testy

Tests/BridgeTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\Bridge\Tests;

use DesignPatterns\Structural\Bridge\HelloWorldService;
use DesignPatterns\Structural\Bridge\HtmlFormatter;
use DesignPatterns\Structural\Bridge\PlainTextFormatter;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class BridgeTest extends TestCase
{
  public function testCanPrintUsingThePlainTextPrinter()
  {
    $service = new HelloWorldService(new PlainTextFormatter());
    $this->assertEquals('Hello World', $service->get());

    // now change the implementation and use the HtmlFormatter instead
    $service->setImplementation(new HtmlFormatter());
    $this->assertEquals('<p>Hello World</p>', $service->get());
  }
}