2.3. Kompozyt (Composite)

2.3.1. Przeznaczenie

Pozwala traktować grupę obiektów jako pojedynczy obiekt. Dzięki temu operacje na grupie obiektów wykonujemy w takim sam sposób, jakbyśmy wykonywali je na pojedynczym obiekcie.

2.3.2. Przykłady

 • Instancja klasy formularza, która obsługuje wszystkie jego elementy w taki sposób, jakby obsługiwała pojedynczą instancję formularza. Kiedy metoda render() jest wywołana, uruchamia w sposób sekwencyjny metody render() na elementach tego formularza.

2.3.3. Diagram UML

Alt Composite UML Diagram

2.3.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Renderable.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Composite;
 6
 7interface Renderable
 8{
 9  public function render(): string;
10}

Form.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Composite;
 6
 7/**
 8 * The composite node MUST extend the component contract. This is mandatory for building
 9 * a tree of components.
10 */
11class Form implements Renderable
12{
13  /**
14   * @var Renderable[]
15   */
16  private array $elements;
17
18  /**
19   * runs through all elements and calls render() on them, then returns the complete representation
20   * of the form.
21   *
22   * from the outside, one will not see this and the form will act like a single object instance
23   */
24  public function render(): string
25  {
26    $formCode = '<form>';
27
28    foreach ($this->elements as $element) {
29      $formCode .= $element->render();
30    }
31
32    return $formCode . '</form>';
33  }
34
35  public function addElement(Renderable $element)
36  {
37    $this->elements[] = $element;
38  }
39}

InputElement.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Composite;
 6
 7class InputElement implements Renderable
 8{
 9  public function render(): string
10  {
11    return '<input type="text" />';
12  }
13}

TextElement.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Composite;
 6
 7class TextElement implements Renderable
 8{
 9  public function __construct(private string $text)
10  {
11  }
12
13  public function render(): string
14  {
15    return $this->text;
16  }
17}

2.3.5. Testy

Tests/CompositeTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Composite\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Structural\Composite\Form;
 8use DesignPatterns\Structural\Composite\TextElement;
 9use DesignPatterns\Structural\Composite\InputElement;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11
12class CompositeTest extends TestCase
13{
14  public function testRender()
15  {
16    $form = new Form();
17    $form->addElement(new TextElement('Email:'));
18    $form->addElement(new InputElement());
19    $embed = new Form();
20    $embed->addElement(new TextElement('Password:'));
21    $embed->addElement(new InputElement());
22    $form->addElement($embed);
23
24    // This is just an example, in a real world scenario it is important to remember that web browsers do not
25    // currently support nested forms
26
27    $this->assertSame(
28      '<form>Email:<input type="text" /><form>Password:<input type="text" /></form></form>',
29      $form->render()
30    );
31  }
32}