2.3. Kompozyt (Composite)

2.3.1. Przeznaczenie

Pozwala traktować grupę obiektów jako pojedynczy obiekt. Dzięki temu operacje na grupie obiektów wykonujemy w takim sam sposób, jakbyśmy wykonywali je na pojedynczym obiekcie.

2.3.2. Przykłady

 • Instancja klasy formularza, która obsługuje wszystkie jego elementy w taki sposób, jakby obsługiwała pojedynczą instancję formularza. Kiedy metoda render() jest wywołana, uruchamia w sposób sekwencyjny metody render() na elementach tego formularza.

2.3.3. Diagram UML

Alt Composite UML Diagram

2.3.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Renderable.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Composite;

interface Renderable
{
  public function render(): string;
}

Form.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Composite;

/**
 * The composite node MUST extend the component contract. This is mandatory for building
 * a tree of components.
 */
class Form implements Renderable
{
  /**
   * @var Renderable[]
   */
  private array $elements;

  /**
   * runs through all elements and calls render() on them, then returns the complete representation
   * of the form.
   *
   * from the outside, one will not see this and the form will act like a single object instance
   */
  public function render(): string
  {
    $formCode = '<form>';

    foreach ($this->elements as $element) {
      $formCode .= $element->render();
    }

    return $formCode . '</form>';
  }

  public function addElement(Renderable $element)
  {
    $this->elements[] = $element;
  }
}

InputElement.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Composite;

class InputElement implements Renderable
{
  public function render(): string
  {
    return '<input type="text" />';
  }
}

TextElement.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Composite;

class TextElement implements Renderable
{
  public function __construct(private string $text)
  {
  }

  public function render(): string
  {
    return $this->text;
  }
}

2.3.5. Testy

Tests/CompositeTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Composite\Tests;

use DesignPatterns\Structural\Composite\Form;
use DesignPatterns\Structural\Composite\TextElement;
use DesignPatterns\Structural\Composite\InputElement;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class CompositeTest extends TestCase
{
  public function testRender()
  {
    $form = new Form();
    $form->addElement(new TextElement('Email:'));
    $form->addElement(new InputElement());
    $embed = new Form();
    $embed->addElement(new TextElement('Password:'));
    $embed->addElement(new InputElement());
    $form->addElement($embed);

    // This is just an example, in a real world scenario it is important to remember that web browsers do not
    // currently support nested forms

    $this->assertSame(
      '<form>Email:<input type="text" /><form>Password:<input type="text" /></form></form>',
      $form->render()
    );
  }
}