2.7. Fasada (Facade)

2.7.1. Przeznaczenie

The primary goal of a Facade Pattern is not to avoid you having to read the manual of a complex API. It’s only a side-effect. The first goal is to reduce coupling and follow the Law of Demeter.

Fasada pozwala oddzielić klienta od podsystemu, poprzez udostępnienie jednego lub wielu interfejsów oraz zredukować złożoność rozwiązania.

 • Fasada nie zabrania bezpośredniego dostępu do podsystemu.
 • Dobrym pomysłem jest posiadanie wielu fasad do jednego podsystemu.

Dlatego dobra fasada nie tworzy nowych obiektów, tylko korzysta z istniejących (nie używa operatora new). Jeżeli w ramach fasady tworzymy wiele obiektów, w ramach każdej metody, wtedy nie mamy do czynienia z Fasadą, tylko z Budowniczym lub formą Fabryki.

W ramach Fasady najlepiej nie używać operatora new oraz definiować typy argumentów konstruktora (type-hinting). Jeżeli potrzebujemy stworzyć nowe obiekty, powinniśmy przekazać Fabrykę jako argument.

2.7.2. Diagram UML

Alt Facade UML Diagram

2.7.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Facade.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Facade;

class Facade
{
  public function __construct(private Bios $bios, private OperatingSystem $os)
  {
  }

  public function turnOn()
  {
    $this->bios->execute();
    $this->bios->waitForKeyPress();
    $this->bios->launch($this->os);
  }

  public function turnOff()
  {
    $this->os->halt();
    $this->bios->powerDown();
  }
}

OperatingSystem.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Facade;

interface OperatingSystem
{
  public function halt();

  public function getName(): string;
}

Bios.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Facade;

interface Bios
{
  public function execute();

  public function waitForKeyPress();

  public function launch(OperatingSystem $os);

  public function powerDown();
}

2.7.4. Testy

Tests/FacadeTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\Facade\Tests;

use DesignPatterns\Structural\Facade\Bios;
use DesignPatterns\Structural\Facade\Facade;
use DesignPatterns\Structural\Facade\OperatingSystem;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class FacadeTest extends TestCase
{
  public function testComputerOn()
  {
    $os = $this->createMock(OperatingSystem::class);

    $os->method('getName')
      ->will($this->returnValue('Linux'));

    $bios = $this->createMock(Bios::class);

    $bios->method('launch')
      ->with($os);

    /** @noinspection PhpParamsInspection */
    $facade = new Facade($bios, $os);
    $facade->turnOn();

    $this->assertSame('Linux', $os->getName());
  }
}