3.12. Шаблонен метод

3.12.1. Предназначение

Шаблонен метод е поведенчески шаблон за дизайн.

Може би вече сте го срещали много пъти. Идеята е да се остави подкласовете на този абстрактен шаблон да „довършат“ поведението на алгоритъм.

А.к.а „холивудският принцип“ („Hollywood principle“): „Не ни се обаждайте, ние ще ви се обадим“. Този клас не се извиква от подкласове, а обратно. Как? С абстракция разбира се.

С други думи, това е скелет на алгоритъм, подходящ за фреймуърк библиотеки. Потребителят трябва само да напиша един метод и суперкласът свърши работата.

Това е лесен начин да отделите конкретни класове и да намалите copy-paste, затова ще го намерите навсякъде.

3.12.2. UML Диаграма

Alt TemplateMethod UML Diagram

3.12.3. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

Journey.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod;
 6
 7abstract class Journey
 8{
 9  /**
10   * @var string[]
11   */
12  private array $thingsToDo = [];
13
14  /**
15   * This is the public service provided by this class and its subclasses.
16   * Notice it is final to "freeze" the global behavior of algorithm.
17   * If you want to override this contract, make an interface with only takeATrip()
18   * and subclass it.
19   */
20  final public function takeATrip()
21  {
22    $this->thingsToDo[] = $this->buyAFlight();
23    $this->thingsToDo[] = $this->takePlane();
24    $this->thingsToDo[] = $this->enjoyVacation();
25    $buyGift = $this->buyGift();
26
27    if ($buyGift !== null) {
28      $this->thingsToDo[] = $buyGift;
29    }
30
31    $this->thingsToDo[] = $this->takePlane();
32  }
33
34  /**
35   * This method must be implemented, this is the key-feature of this pattern.
36   */
37  abstract protected function enjoyVacation(): string;
38
39  /**
40   * This method is also part of the algorithm but it is optional.
41   * You can override it only if you need to
42   */
43  protected function buyGift(): ?string
44  {
45    return null;
46  }
47
48  private function buyAFlight(): string
49  {
50    return 'Buy a flight ticket';
51  }
52
53  private function takePlane(): string
54  {
55    return 'Taking the plane';
56  }
57
58  /**
59   * @return string[]
60   */
61  final public function getThingsToDo(): array
62  {
63    return $this->thingsToDo;
64  }
65}

BeachJourney.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod;
 6
 7class BeachJourney extends Journey
 8{
 9  protected function enjoyVacation(): string
10  {
11    return "Swimming and sun-bathing";
12  }
13}

CityJourney.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod;
 6
 7class CityJourney extends Journey
 8{
 9  protected function enjoyVacation(): string
10  {
11    return "Eat, drink, take photos and sleep";
12  }
13
14  protected function buyGift(): ?string
15  {
16    return "Buy a gift";
17  }
18}

3.12.4. Тест

Tests/JourneyTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod\BeachJourney;
 8use DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod\CityJourney;
 9use PHPUnit\Framework\TestCase;
10
11class JourneyTest extends TestCase
12{
13  public function testCanGetOnVacationOnTheBeach()
14  {
15    $beachJourney = new BeachJourney();
16    $beachJourney->takeATrip();
17
18    $this->assertSame(
19      ['Buy a flight ticket', 'Taking the plane', 'Swimming and sun-bathing', 'Taking the plane'],
20      $beachJourney->getThingsToDo()
21    );
22  }
23
24  public function testCanGetOnAJourneyToACity()
25  {
26    $cityJourney = new CityJourney();
27    $cityJourney->takeATrip();
28
29    $this->assertSame(
30      [
31        'Buy a flight ticket',
32        'Taking the plane',
33        'Eat, drink, take photos and sleep',
34        'Buy a gift',
35        'Taking the plane'
36      ],
37      $cityJourney->getThingsToDo()
38    );
39  }
40}