1. Създаващи

В софтуерното инженерство създаващи шаблони са шаблони, които се занимават с механизми за създаване на обекти, опитвайки се да създадат обекти по начин, подходящ за ситуацията. Основната форма на създаване на обект може да доведе до проблеми с дизайна или да добави сложност към дизайна. Създаващи шаблони решават този проблем чрез някакъв контрол върху създаването на този обект.