3. Поведенчески

В софтуерното инженерство, поведенчески шаблони за дизайн са шаблони, които идентифицират общите комуникационни модели между обектите и реализират тези модели. По този начин тези модели увеличават гъвкавостта при осъществяване на тази комуникация.