3.2. Команда

3.2.1. Предназначение

За капсулиране на извикване и отделяне.

Ние имаме Повикващ и Получател. Този модел използва „Command“, за да делегира извикването на метода срещу Получателя и представя същия метод „execute“. Следователно Повикващ просто знае да извика „execute“, за да обработи командата на клиента. Получателят е отделен от Повикващия.

Вторият аспект на този модел е undo(), който отменя метода execute(). Command може да се агрегира и комбинира по-сложни команди с минимално copy&paste и разчитане на композиция над наследяване.

3.2.2. Примери

 • A text editor : all events are commands which can be undone, stacked and saved.

 • големите CLI инструменти използват подкоманди, за да разпределят различни задачи и да ги опаковат в „модули“, като всеки от тях може да бъде изпълнен с командния модел (напр. vagrant)

3.2.3. UML Диаграма

Alt Command UML Diagram

3.2.4. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

Command.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Command;
 6
 7interface Command
 8{
 9  /**
10   * this is the most important method in the Command pattern,
11   * The Receiver goes in the constructor.
12   */
13  public function execute();
14}

UndoableCommand.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Command;
 6
 7interface UndoableCommand extends Command
 8{
 9  /**
10   * This method is used to undo change made by command execution
11   */
12  public function undo();
13}

HelloCommand.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Command;
 6
 7/**
 8 * This concrete command calls "print" on the Receiver, but an external
 9 * invoker just knows that it can call "execute"
10 */
11class HelloCommand implements Command
12{
13  /**
14   * Each concrete command is built with different receivers.
15   * There can be one, many or completely no receivers, but there can be other commands in the parameters
16   */
17  public function __construct(private Receiver $output)
18  {
19  }
20
21  /**
22   * execute and output "Hello World".
23   */
24  public function execute()
25  {
26    // sometimes, there is no receiver and this is the command which does all the work
27    $this->output->write('Hello World');
28  }
29}

AddMessageDateCommand.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Command;
 6
 7/**
 8 * This concrete command tweaks receiver to add current date to messages
 9 * invoker just knows that it can call "execute"
10 */
11class AddMessageDateCommand implements UndoableCommand
12{
13  /**
14   * Each concrete command is built with different receivers.
15   * There can be one, many or completely no receivers, but there can be other commands in the parameters.
16   */
17  public function __construct(private Receiver $output)
18  {
19  }
20
21  /**
22   * Execute and make receiver to enable displaying messages date.
23   */
24  public function execute()
25  {
26    // sometimes, there is no receiver and this is the command which
27    // does all the work
28    $this->output->enableDate();
29  }
30
31  /**
32   * Undo the command and make receiver to disable displaying messages date.
33   */
34  public function undo()
35  {
36    // sometimes, there is no receiver and this is the command which
37    // does all the work
38    $this->output->disableDate();
39  }
40}

Receiver.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Command;
 6
 7/**
 8 * Receiver is a specific service with its own contract and can be only concrete.
 9 */
10class Receiver
11{
12  private bool $enableDate = false;
13
14  /**
15   * @var string[]
16   */
17  private array $output = [];
18
19  public function write(string $str)
20  {
21    if ($this->enableDate) {
22      $str .= ' [' . date('Y-m-d') . ']';
23    }
24
25    $this->output[] = $str;
26  }
27
28  public function getOutput(): string
29  {
30    return join("\n", $this->output);
31  }
32
33  /**
34   * Enable receiver to display message date
35   */
36  public function enableDate()
37  {
38    $this->enableDate = true;
39  }
40
41  /**
42   * Disable receiver to display message date
43   */
44  public function disableDate()
45  {
46    $this->enableDate = false;
47  }
48}

Invoker.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Command;
 6
 7/**
 8 * Invoker is using the command given to it.
 9 * Example : an Application in SF2.
10 */
11class Invoker
12{
13  private Command $command;
14
15  /**
16   * in the invoker we find this kind of method for subscribing the command
17   * There can be also a stack, a list, a fixed set ...
18   */
19  public function setCommand(Command $cmd)
20  {
21    $this->command = $cmd;
22  }
23
24  /**
25   * executes the command; the invoker is the same whatever is the command
26   */
27  public function run()
28  {
29    $this->command->execute();
30  }
31}

3.2.5. Тест

Tests/CommandTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Command\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\Command\HelloCommand;
 8use DesignPatterns\Behavioral\Command\Invoker;
 9use DesignPatterns\Behavioral\Command\Receiver;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11
12class CommandTest extends TestCase
13{
14  public function testInvocation()
15  {
16    $invoker = new Invoker();
17    $receiver = new Receiver();
18
19    $invoker->setCommand(new HelloCommand($receiver));
20    $invoker->run();
21    $this->assertSame('Hello World', $receiver->getOutput());
22  }
23}

Tests/UndoableCommandTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Command\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\Command\AddMessageDateCommand;
 8use DesignPatterns\Behavioral\Command\HelloCommand;
 9use DesignPatterns\Behavioral\Command\Invoker;
10use DesignPatterns\Behavioral\Command\Receiver;
11use PHPUnit\Framework\TestCase;
12
13class UndoableCommandTest extends TestCase
14{
15  public function testInvocation()
16  {
17    $invoker = new Invoker();
18    $receiver = new Receiver();
19
20    $invoker->setCommand(new HelloCommand($receiver));
21    $invoker->run();
22    $this->assertSame('Hello World', $receiver->getOutput());
23
24    $messageDateCommand = new AddMessageDateCommand($receiver);
25    $messageDateCommand->execute();
26
27    $invoker->run();
28    $this->assertSame("Hello World\nHello World [" . date('Y-m-d') . ']', $receiver->getOutput());
29
30    $messageDateCommand->undo();
31
32    $invoker->run();
33    $this->assertSame("Hello World\nHello World [" . date('Y-m-d') . "]\nHello World", $receiver->getOutput());
34  }
35}