3.5. Посредник

3.5.1. Предназначение

Този модел осигурява лесен начин за отделяне на много компоненти, работещи заедно. Това е добра алтернатива на Observer, АКО имате централен обект, като контролер (но не в смисъла на MVC).

Всички компоненти (наречени колега) са свързани само с интерфейса на Посредника и това е хубаво нещо, защото в ООП един добър приятел е по-добър от много. Това е ключовата характеристика на този шаблон.

3.5.2. UML Диаграма

Alt Mediator UML Diagram

3.5.3. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

Mediator.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7interface Mediator
 8{
 9  public function getUser(string $username): string;
10}

Colleague.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7abstract class Colleague
 8{
 9  protected Mediator $mediator;
10
11  final public function setMediator(Mediator $mediator)
12  {
13    $this->mediator = $mediator;
14  }
15}

Ui.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7class Ui extends Colleague
 8{
 9  public function outputUserInfo(string $username)
10  {
11    echo $this->mediator->getUser($username);
12  }
13}

UserRepository.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7class UserRepository extends Colleague
 8{
 9  public function getUserName(string $user): string
10  {
11    return 'User: ' . $user;
12  }
13}

UserRepositoryUiMediator.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Mediator;
 6
 7class UserRepositoryUiMediator implements Mediator
 8{
 9  public function __construct(private UserRepository $userRepository, private Ui $ui)
10  {
11    $this->userRepository->setMediator($this);
12    $this->ui->setMediator($this);
13  }
14
15  public function printInfoAbout(string $user)
16  {
17    $this->ui->outputUserInfo($user);
18  }
19
20  public function getUser(string $username): string
21  {
22    return $this->userRepository->getUserName($username);
23  }
24}

3.5.4. Тест

Tests/MediatorTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Tests\Mediator\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\Ui;
 8use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\UserRepository;
 9use DesignPatterns\Behavioral\Mediator\UserRepositoryUiMediator;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11
12class MediatorTest extends TestCase
13{
14  public function testOutputHelloWorld()
15  {
16    $mediator = new UserRepositoryUiMediator(new UserRepository(), new Ui());
17
18    $this->expectOutputString('User: Dominik');
19    $mediator->printInfoAbout('Dominik');
20  }
21}