3.11. Стратегия

3.11.1. Терминология:

 • Контекст

 • Стратегия

 • Конкретна стратегия

3.11.2. Предназначение

Да се отделят стратегии и да се даде възможност за бързо превключване между тях. Също така този модел е добра алтернатива на наследяването (вместо да има разширен абстрактен клас).

3.11.3. Примери

 • сортиране на списък с обекти, едната стратегия по дата, другата по id

 • опростяване на модулното тестване: напр. превключване между файл и съхранение в паметта (in-memory storage)

3.11.4. UML Диаграма

Alt Strategy UML Diagram

3.11.5. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

Context.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Strategy;
 6
 7class Context
 8{
 9  public function __construct(private Comparator $comparator)
10  {
11  }
12
13  public function executeStrategy(array $elements): array
14  {
15    uasort($elements, [$this->comparator, 'compare']);
16
17    return $elements;
18  }
19}

Comparator.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Strategy;
 6
 7interface Comparator
 8{
 9  /**
10   * @param mixed $a
11   * @param mixed $b
12   */
13  public function compare($a, $b): int;
14}

DateComparator.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Strategy;
 6
 7use DateTime;
 8
 9class DateComparator implements Comparator
10{
11  public function compare($a, $b): int
12  {
13    $aDate = new DateTime($a['date']);
14    $bDate = new DateTime($b['date']);
15
16    return $aDate <=> $bDate;
17  }
18}

IdComparator.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Strategy;
 6
 7class IdComparator implements Comparator
 8{
 9  public function compare($a, $b): int
10  {
11    return $a['id'] <=> $b['id'];
12  }
13}

3.11.6. Тест

Tests/StrategyTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Strategy\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\Strategy\Context;
 8use DesignPatterns\Behavioral\Strategy\DateComparator;
 9use DesignPatterns\Behavioral\Strategy\IdComparator;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11
12class StrategyTest extends TestCase
13{
14  public function provideIntegers()
15  {
16    return [
17      [
18        [['id' => 2], ['id' => 1], ['id' => 3]],
19        ['id' => 1],
20      ],
21      [
22        [['id' => 3], ['id' => 2], ['id' => 1]],
23        ['id' => 1],
24      ],
25    ];
26  }
27
28  public function provideDates()
29  {
30    return [
31      [
32        [['date' => '2014-03-03'], ['date' => '2015-03-02'], ['date' => '2013-03-01']],
33        ['date' => '2013-03-01'],
34      ],
35      [
36        [['date' => '2014-02-03'], ['date' => '2013-02-01'], ['date' => '2015-02-02']],
37        ['date' => '2013-02-01'],
38      ],
39    ];
40  }
41
42  /**
43   * @dataProvider provideIntegers
44   *
45   * @param array $collection
46   * @param array $expected
47   */
48  public function testIdComparator($collection, $expected)
49  {
50    $obj = new Context(new IdComparator());
51    $elements = $obj->executeStrategy($collection);
52
53    $firstElement = array_shift($elements);
54    $this->assertSame($expected, $firstElement);
55  }
56
57  /**
58   * @dataProvider provideDates
59   *
60   * @param array $collection
61   * @param array $expected
62   */
63  public function testDateComparator($collection, $expected)
64  {
65    $obj = new Context(new DateComparator());
66    $elements = $obj->executeStrategy($collection);
67
68    $firstElement = array_shift($elements);
69    $this->assertSame($expected, $firstElement);
70  }
71}