2. Структурни

В софтуерното инженерство, структурните шаблони са шаблони, които улесняват дизайна, като идентифицират прост начин за реализиране на връзките между обектите.