2.7. Фасада

2.7.1. Предназначение

Основната цел на фасаден шаблон не е да не ви се налага да четете ръководството на сложен API. Това е само страничен ефект. Първата цел е да се намали връзката и да се следва закона на Деметра (Law of Demeter).

Фасадата има за цел да отдели клиент и подсистема чрез вграждане на много (но понякога само един) интерфейс и, разбира се, да намали сложността.

 • Фасадата не ви забранява достъпа до подсистемата

 • Можете (трябва) да имате множество фасади за една подсистема

Ето защо добрата фасада няма new в себе си. Ако има множество творения за всеки метод, това не е Facade, това е Builder или [Abstract|Static|Simple] Factory [Method].

Най-добрата фасада няма new и конструктор с interface-type-hinted параметри. Ако се нуждаете от създаване на нови копия, използвайте Factory като аргумент.

2.7.2. UML Диаграма

Alt Facade UML Diagram

2.7.3. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

Facade.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Facade;
 6
 7class Facade
 8{
 9  public function __construct(private Bios $bios, private OperatingSystem $os)
10  {
11  }
12
13  public function turnOn()
14  {
15    $this->bios->execute();
16    $this->bios->waitForKeyPress();
17    $this->bios->launch($this->os);
18  }
19
20  public function turnOff()
21  {
22    $this->os->halt();
23    $this->bios->powerDown();
24  }
25}

OperatingSystem.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Facade;
 6
 7interface OperatingSystem
 8{
 9  public function halt();
10
11  public function getName(): string;
12}

Bios.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Facade;
 6
 7interface Bios
 8{
 9  public function execute();
10
11  public function waitForKeyPress();
12
13  public function launch(OperatingSystem $os);
14
15  public function powerDown();
16}

2.7.4. Тест

Tests/FacadeTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Facade\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Structural\Facade\Bios;
 8use DesignPatterns\Structural\Facade\Facade;
 9use DesignPatterns\Structural\Facade\OperatingSystem;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11
12class FacadeTest extends TestCase
13{
14  public function testComputerOn()
15  {
16    $os = $this->createMock(OperatingSystem::class);
17
18    $os->method('getName')
19      ->will($this->returnValue('Linux'));
20
21    $bios = $this->createMock(Bios::class);
22
23    $bios->method('launch')
24      ->with($os);
25
26    /** @noinspection PhpParamsInspection */
27    $facade = new Facade($bios, $os);
28    $facade->turnOn();
29
30    $this->assertSame('Linux', $os->getName());
31  }
32}