1.2. Строител

1.2.1. Предназначение

Builder е интерфейс, който изгражда части от сложен обект.

Понякога, ако строител (builder) има по-добри познания за това, което изгражда, този интерфейс може да бъде абстрактен клас с методи по подразбиране (известен още като адаптер).

Ако имате сложно дърво за наследяване на обекти, логично е да имате сложно дърво за наследяване и за строители.

Забележка: Конструкторите често имат плавен интерфейс, вижте конструктор на фалшивия обект (mock builder) на PHPUnit например.

1.2.2. Примери

 • PHPUnit: Mock Builder

1.2.3. UML Диаграма

Alt Builder UML Diagram

1.2.4. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

Director.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Builder;
 6
 7use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Vehicle;
 8
 9/**
10 * Director is part of the builder pattern. It knows the interface of the builder
11 * and builds a complex object with the help of the builder
12 *
13 * You can also inject many builders instead of one to build more complex objects
14 */
15class Director
16{
17  public function build(Builder $builder): Vehicle
18  {
19    $builder->createVehicle();
20    $builder->addDoors();
21    $builder->addEngine();
22    $builder->addWheel();
23
24    return $builder->getVehicle();
25  }
26}

Builder.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Builder;
 6
 7use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Vehicle;
 8
 9interface Builder
10{
11  public function createVehicle(): void;
12
13  public function addWheel(): void;
14
15  public function addEngine(): void;
16
17  public function addDoors(): void;
18
19  public function getVehicle(): Vehicle;
20}

TruckBuilder.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Builder;
 6
 7use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Door;
 8use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Engine;
 9use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Wheel;
10use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Truck;
11use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Vehicle;
12
13class TruckBuilder implements Builder
14{
15  private Truck $truck;
16
17  public function addDoors(): void
18  {
19    $this->truck->setPart('rightDoor', new Door());
20    $this->truck->setPart('leftDoor', new Door());
21  }
22
23  public function addEngine(): void
24  {
25    $this->truck->setPart('truckEngine', new Engine());
26  }
27
28  public function addWheel(): void
29  {
30    $this->truck->setPart('wheel1', new Wheel());
31    $this->truck->setPart('wheel2', new Wheel());
32    $this->truck->setPart('wheel3', new Wheel());
33    $this->truck->setPart('wheel4', new Wheel());
34    $this->truck->setPart('wheel5', new Wheel());
35    $this->truck->setPart('wheel6', new Wheel());
36  }
37
38  public function createVehicle(): void
39  {
40    $this->truck = new Truck();
41  }
42
43  public function getVehicle(): Vehicle
44  {
45    return $this->truck;
46  }
47}

CarBuilder.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Builder;
 6
 7use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Door;
 8use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Engine;
 9use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Wheel;
10use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Car;
11use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Vehicle;
12
13class CarBuilder implements Builder
14{
15  private Car $car;
16
17  public function addDoors(): void
18  {
19    $this->car->setPart('rightDoor', new Door());
20    $this->car->setPart('leftDoor', new Door());
21    $this->car->setPart('trunkLid', new Door());
22  }
23
24  public function addEngine(): void
25  {
26    $this->car->setPart('engine', new Engine());
27  }
28
29  public function addWheel(): void
30  {
31    $this->car->setPart('wheelLF', new Wheel());
32    $this->car->setPart('wheelRF', new Wheel());
33    $this->car->setPart('wheelLR', new Wheel());
34    $this->car->setPart('wheelRR', new Wheel());
35  }
36
37  public function createVehicle(): void
38  {
39    $this->car = new Car();
40  }
41
42  public function getVehicle(): Vehicle
43  {
44    return $this->car;
45  }
46}

Parts/Vehicle.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Builder\Parts;
 6
 7abstract class Vehicle
 8{
 9  final public function setPart(string $key, object $value)
10  {
11  }
12}

Parts/Truck.php

1<?php
2
3declare(strict_types=1);
4
5namespace DesignPatterns\Creational\Builder\Parts;
6
7class Truck extends Vehicle
8{
9}

Parts/Car.php

1<?php
2
3declare(strict_types=1);
4
5namespace DesignPatterns\Creational\Builder\Parts;
6
7class Car extends Vehicle
8{
9}

Parts/Engine.php

1<?php
2
3declare(strict_types=1);
4
5namespace DesignPatterns\Creational\Builder\Parts;
6
7class Engine
8{
9}

Parts/Wheel.php

1<?php
2
3declare(strict_types=1);
4
5namespace DesignPatterns\Creational\Builder\Parts;
6
7class Wheel
8{
9}

Parts/Door.php

1<?php
2
3declare(strict_types=1);
4
5namespace DesignPatterns\Creational\Builder\Parts;
6
7class Door
8{
9}

1.2.5. Тест

Tests/DirectorTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Builder\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Car;
 8use DesignPatterns\Creational\Builder\Parts\Truck;
 9use DesignPatterns\Creational\Builder\TruckBuilder;
10use DesignPatterns\Creational\Builder\CarBuilder;
11use DesignPatterns\Creational\Builder\Director;
12use PHPUnit\Framework\TestCase;
13
14class DirectorTest extends TestCase
15{
16  public function testCanBuildTruck()
17  {
18    $truckBuilder = new TruckBuilder();
19    $newVehicle = (new Director())->build($truckBuilder);
20
21    $this->assertInstanceOf(Truck::class, $newVehicle);
22  }
23
24  public function testCanBuildCar()
25  {
26    $carBuilder = new CarBuilder();
27    $newVehicle = (new Director())->build($carBuilder);
28
29    $this->assertInstanceOf(Car::class, $newVehicle);
30  }
31}