4.1. Lokalizator usług (Service Locator)

TEN WZORZEC PROJEKTOWY JEST UZNAWANY ZA ANTY-WZORZEC!

Lokalizator usług (ang. Service Locator) jest uważany przez część środowiska za anty-wzorzec. Łamie zasadę odwrócenia zależności ze zbioru zasad SOLID. Lokalizator usług ukrywa zależności danej klasy zamiast je udostępniać, jak ma to miejsce we wzorcu Wstrzykiwania zależności (ang. Dependency Injection). W przypadku zmiany w zależnościach ryzykujemy problemami z niepoprawnym działaniem klas, które z tych zależności korzystają. Powoduje to, że system staje się trudniejszy w utrzymaniu.

4.1.1. Przeznaczenie

Lokalizator usług jest używany do stworzenia luźno powiązanej architektury, w celu uzyskania kodu łatwiejszego w testowaniu, utrzymaniu i rozszerzaniu. Wzorce Wstrzykiwania zależności i Lokalizatora usług są implementacją wzorca Odwrócenia sterowania.

4.1.2. Użycie

Przy użyciu Lokalizatora usług możemy zarejestrować usługę pod daną nazwą interfejsu. Używając nazwy interfejsu możemy pobrać daną usługę i wykorzystywać ją dalej w klasach bez znajomości jej implementacji. Konfigurację i wstrzykiwanie obiektu Lokalizatora usług możemy ustawić na poziomie boostrapu aplikacji.

4.1.3. Diagram UML

Alt ServiceLocator UML Diagram

4.1.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Service.php

1<?php
2
3namespace DesignPatterns\More\ServiceLocator;
4
5interface Service
6{
7}

ServiceLocator.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\ServiceLocator;
 6
 7use OutOfRangeException;
 8use InvalidArgumentException;
 9
10class ServiceLocator
11{
12  /**
13   * @var string[][]
14   */
15  private array $services = [];
16
17  /**
18   * @var Service[]
19   */
20  private array $instantiated = [];
21
22  public function addInstance(string $class, Service $service)
23  {
24    $this->instantiated[$class] = $service;
25  }
26
27  public function addClass(string $class, array $params)
28  {
29    $this->services[$class] = $params;
30  }
31
32  public function has(string $interface): bool
33  {
34    return isset($this->services[$interface]) || isset($this->instantiated[$interface]);
35  }
36
37  public function get(string $class): Service
38  {
39    if (isset($this->instantiated[$class])) {
40      return $this->instantiated[$class];
41    }
42
43    $object = new $class(...$this->services[$class]);
44
45    if (!$object instanceof Service) {
46      throw new InvalidArgumentException('Could not register service: is no instance of Service');
47    }
48
49    $this->instantiated[$class] = $object;
50
51    return $object;
52  }
53}

LogService.php

1<?php
2
3declare(strict_types=1);
4
5namespace DesignPatterns\More\ServiceLocator;
6
7class LogService implements Service
8{
9}

4.1.5. Testy

Tests/ServiceLocatorTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\ServiceLocator\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\More\ServiceLocator\LogService;
 8use DesignPatterns\More\ServiceLocator\ServiceLocator;
 9use PHPUnit\Framework\TestCase;
10
11class ServiceLocatorTest extends TestCase
12{
13  private ServiceLocator $serviceLocator;
14
15  public function setUp(): void
16  {
17    $this->serviceLocator = new ServiceLocator();
18  }
19
20  public function testHasServices()
21  {
22    $this->serviceLocator->addInstance(LogService::class, new LogService());
23
24    $this->assertTrue($this->serviceLocator->has(LogService::class));
25    $this->assertFalse($this->serviceLocator->has(self::class));
26  }
27
28  public function testGetWillInstantiateLogServiceIfNoInstanceHasBeenCreatedYet()
29  {
30    $this->serviceLocator->addClass(LogService::class, []);
31    $logger = $this->serviceLocator->get(LogService::class);
32
33    $this->assertInstanceOf(LogService::class, $logger);
34  }
35}