4.2. Lokalizator usług (Service Locator)

TEN WZORZEC PROJEKTOWY JEST UZNAWANY ZA ANTY-WZORZEC!

Lokalizator usług (ang. Service Locator) jest uważany przez część środowiska za anty-wzorzec. Łamie zasadę odwrócenia zależności ze zbioru zasad SOLID. Lokalizator usług ukrywa zależności danej klasy zamiast je udostępniać, jak ma to miejsce we wzorcu Wstrzykiwania zależności (ang. Dependency Injection). W przypadku zmiany w zależnościach ryzykujemy problemami z niepoprawnym działaniem klas, które z tych zależności korzystają. Powoduje to, że system staje się trudniejszy w utrzymaniu.

4.2.1. Przeznaczenie

Lokalizator usług jest używany do stworzenia luźno powiązanej architektury, w celu uzyskania kodu łatwiejszego w testowaniu, utrzymaniu i rozszerzaniu. Wzorce Wstrzykiwania zależności i Lokalizatora usług są implementacją wzorca Odwrócenia sterowania.

4.2.2. Użycie

Przy użyciu Lokalizatora usług możemy zarejestrować usługę pod daną nazwą interfejsu. Używając nazwy interfejsu możemy pobrać daną usługę i wykorzystywać ją dalej w klasach bez znajomości jej implementacji. Konfigurację i wstrzykiwanie obiektu Lokalizatora usług możemy ustawić na poziomie boostrapu aplikacji.

4.2.3. Przykłady

 • Zend Framework 2 wykorzystuje Lokalizator usług do tworzenia i udostępniania usług używanych w tym frameworku (np. EventManager, ModuleManager, dedykowane usługi udostępnione przez moduły, itp.).

4.2.4. Diagram UML

Alt ServiceLocator UML Diagram

4.2.5. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

ServiceLocator.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
<?php

namespace DesignPatterns\More\ServiceLocator;

class ServiceLocator
{
  /**
   * @var array
   */
  private $services = [];

  /**
   * @var array
   */
  private $instantiated = [];

  /**
   * @var array
   */
  private $shared = [];

  /**
   * instead of supplying a class here, you could also store a service for an interface
   *
   * @param string $class
   * @param object $service
   * @param bool $share
   */
  public function addInstance(string $class, $service, bool $share = true)
  {
    $this->services[$class] = $service;
    $this->instantiated[$class] = $service;
    $this->shared[$class] = $share;
  }

  /**
   * instead of supplying a class here, you could also store a service for an interface
   *
   * @param string $class
   * @param array $params
   * @param bool $share
   */
  public function addClass(string $class, array $params, bool $share = true)
  {
    $this->services[$class] = $params;
    $this->shared[$class] = $share;
  }

  public function has(string $interface): bool
  {
    return isset($this->services[$interface]) || isset($this->instantiated[$interface]);
  }

  /**
   * @param string $class
   *
   * @return object
   */
  public function get(string $class)
  {
    if (isset($this->instantiated[$class]) && $this->shared[$class]) {
      return $this->instantiated[$class];
    }

    $args = $this->services[$class];

    switch (count($args)) {
      case 0:
        $object = new $class();
        break;
      case 1:
        $object = new $class($args[0]);
        break;
      case 2:
        $object = new $class($args[0], $args[1]);
        break;
      case 3:
        $object = new $class($args[0], $args[1], $args[2]);
        break;
      default:
        throw new \OutOfRangeException('Too many arguments given');
    }

    if ($this->shared[$class]) {
      $this->instantiated[$class] = $object;
    }

    return $object;
  }
}

LogService.php

1
2
3
4
5
6
7
<?php

namespace DesignPatterns\More\ServiceLocator;

class LogService
{
}

4.2.6. Testy

Tests/ServiceLocatorTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
<?php

namespace DesignPatterns\More\ServiceLocator\Tests;

use DesignPatterns\More\ServiceLocator\LogService;
use DesignPatterns\More\ServiceLocator\ServiceLocator;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class ServiceLocatorTest extends TestCase
{
  /**
   * @var ServiceLocator
   */
  private $serviceLocator;

  public function setUp()
  {
    $this->serviceLocator = new ServiceLocator();
  }

  public function testHasServices()
  {
    $this->serviceLocator->addInstance(LogService::class, new LogService());

    $this->assertTrue($this->serviceLocator->has(LogService::class));
    $this->assertFalse($this->serviceLocator->has(self::class));
  }

  public function testGetWillInstantiateLogServiceIfNoInstanceHasBeenCreatedYet()
  {
    $this->serviceLocator->addClass(LogService::class, []);
    $logger = $this->serviceLocator->get(LogService::class);

    $this->assertInstanceOf(LogService::class, $logger);
  }
}