4.4. Encja-Atrybut-Wartość (Entity-Attribute-Value (EAV))

Wzorzec Encja-Atrybut-Wartość pozwala zaimplementować model EAV w PHP.

4.4.1. Przeznaczenie

Model Encja-Atrybut-Wartość (EAW, ang. Entity-Attribute-Value - EAV) jest modelem danych, który upraszcza opisywanie encji posiadających potencjalnie wiele atrybutów (właściwości, parametrów), kiedy nie wszystkie z nich są na raz używane.

4.4.2. Diagram UML

EAV UML Diagram

4.4.3. Code

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Entity.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
<?php

namespace DesignPatterns\More\EAV;

class Entity
{
  /**
   * @var \SplObjectStorage
   */
  private $values;

  /**
   * @var string
   */
  private $name;

  /**
   * @param string $name
   * @param Value[] $values
   */
  public function __construct(string $name, $values)
  {
    $this->values = new \SplObjectStorage();
    $this->name = $name;

    foreach ($values as $value) {
      $this->values->attach($value);
    }
  }

  public function __toString(): string
  {
    $text = [$this->name];

    foreach ($this->values as $value) {
      $text[] = (string) $value;
    }

    return join(', ', $text);
  }
}

Attribute.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<?php

namespace DesignPatterns\More\EAV;

class Attribute
{
  /**
   * @var \SplObjectStorage
   */
  private $values;

  /**
   * @var string
   */
  private $name;

  public function __construct(string $name)
  {
    $this->values = new \SplObjectStorage();
    $this->name = $name;
  }

  public function addValue(Value $value)
  {
    $this->values->attach($value);
  }

  /**
   * @return \SplObjectStorage
   */
  public function getValues(): \SplObjectStorage
  {
    return $this->values;
  }

  public function __toString(): string
  {
    return $this->name;
  }
}

Value.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php

namespace DesignPatterns\More\EAV;

class Value
{
  /**
   * @var Attribute
   */
  private $attribute;

  /**
   * @var string
   */
  private $name;

  public function __construct(Attribute $attribute, string $name)
  {
    $this->name = $name;
    $this->attribute = $attribute;

    $attribute->addValue($this);
  }

  public function __toString(): string
  {
    return sprintf('%s: %s', $this->attribute, $this->name);
  }
}

4.4.4. Testy

Tests/EAVTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

namespace DesignPatterns\More\EAV\Tests;

use DesignPatterns\More\EAV\Attribute;
use DesignPatterns\More\EAV\Entity;
use DesignPatterns\More\EAV\Value;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class EAVTest extends TestCase
{
  public function testCanAddAttributeToEntity()
  {
    $colorAttribute = new Attribute('color');
    $colorSilver = new Value($colorAttribute, 'silver');
    $colorBlack = new Value($colorAttribute, 'black');

    $memoryAttribute = new Attribute('memory');
    $memory8Gb = new Value($memoryAttribute, '8GB');

    $entity = new Entity('MacBook Pro', [$colorSilver, $colorBlack, $memory8Gb]);

    $this->assertEquals('MacBook Pro, color: silver, color: black, memory: 8GB', (string) $entity);
  }
}