2.10. Proxy

2.10.1. Doel

Om te communiceren met iets dat duur of onmogelijk te dupliceren is.

2.10.2. Bijvoorbeeld

 • Doctrine2 gebruikt proxy’s om raamwerkmagie (bijv. Luie initialisatie) daarin te implementeren, terwijl de gebruiker nog steeds met zijn eigen entiteitsklassen werkt en de proxy’s nooit zal gebruiken of aanraken

2.10.3. UML Diagram

Alt Proxy UML Diagram

2.10.4. Code

Je kan deze broncode terugvinden op GitHub

BankAccount.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Proxy;
 6
 7interface BankAccount
 8{
 9  public function deposit(int $amount);
10
11  public function getBalance(): int;
12}

HeavyBankAccount.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Proxy;
 6
 7class HeavyBankAccount implements BankAccount
 8{
 9  /**
10   * @var int[]
11   */
12  private array $transactions = [];
13
14  public function deposit(int $amount)
15  {
16    $this->transactions[] = $amount;
17  }
18
19  public function getBalance(): int
20  {
21    // this is the heavy part, imagine all the transactions even from
22    // years and decades ago must be fetched from a database or web service
23    // and the balance must be calculated from it
24
25    return array_sum($this->transactions);
26  }
27}

BankAccountProxy.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Proxy;
 6
 7class BankAccountProxy extends HeavyBankAccount implements BankAccount
 8{
 9  private ?int $balance = null;
10
11  public function getBalance(): int
12  {
13    // because calculating balance is so expensive,
14    // the usage of BankAccount::getBalance() is delayed until it really is needed
15    // and will not be calculated again for this instance
16
17    if ($this->balance === null) {
18      $this->balance = parent::getBalance();
19    }
20
21    return $this->balance;
22  }
23}

2.10.5. Теst

ProxyTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Proxy\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Structural\Proxy\BankAccountProxy;
 8use PHPUnit\Framework\TestCase;
 9
10class ProxyTest extends TestCase
11{
12  public function testProxyWillOnlyExecuteExpensiveGetBalanceOnce()
13  {
14    $bankAccount = new BankAccountProxy();
15    $bankAccount->deposit(30);
16
17    // this time balance is being calculated
18    $this->assertSame(30, $bankAccount->getBalance());
19
20    // inheritance allows for BankAccountProxy to behave to an outsider exactly like ServerBankAccount
21    $bankAccount->deposit(50);
22
23    // this time the previously calculated balance is returned again without re-calculating it
24    $this->assertSame(30, $bankAccount->getBalance());
25  }
26}