2.8. Fluent Interface

2.8.1. Doel

Om code te schrijven die gemakkelijk leesbaar is, net als zinnen in een natuurlijke taal (zoals Engels).

2.8.2. Bijvoorbeeld

 • Doctrine2’s QueryBuilder werkt ongeveer zoals die voorbeeldklasse hieronde

 • PHPUnit gebruikt vloeiende interfaces om nepobjecten te bouwen

2.8.3. UML Diagram

Alt FluentInterface UML Diagram

2.8.4. Code

Je kan deze broncode terugvinden op GitHub

Sql.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\FluentInterface;
 6
 7class Sql implements \Stringable
 8{
 9  private array $fields = [];
10  private array $from = [];
11  private array $where = [];
12
13  public function select(array $fields): Sql
14  {
15    $this->fields = $fields;
16
17    return $this;
18  }
19
20  public function from(string $table, string $alias): Sql
21  {
22    $this->from[] = $table . ' AS ' . $alias;
23
24    return $this;
25  }
26
27  public function where(string $condition): Sql
28  {
29    $this->where[] = $condition;
30
31    return $this;
32  }
33
34  public function __toString(): string
35  {
36    return sprintf(
37      'SELECT %s FROM %s WHERE %s',
38      join(', ', $this->fields),
39      join(', ', $this->from),
40      join(' AND ', $this->where)
41    );
42  }
43}

2.8.5. Теst

Tests/FluentInterfaceTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\FluentInterface\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Structural\FluentInterface\Sql;
 8use PHPUnit\Framework\TestCase;
 9
10class FluentInterfaceTest extends TestCase
11{
12  public function testBuildSQL()
13  {
14    $query = (new Sql())
15        ->select(['foo', 'bar'])
16        ->from('foobar', 'f')
17        ->where('f.bar = ?');
18
19    $this->assertSame('SELECT foo, bar FROM foobar AS f WHERE f.bar = ?', (string) $query);
20  }
21}