2.5. Decorator

2.5.1. Doel

Dynamisch nieuwe functionaliteit toevoegen aan klasse-instanties.

2.5.2. Bijvoorbeeld

 • Webservicelaag: Decorators JSON en XML voor een REST-service (in dit geval mag er natuurlijk maar één worden toegestaan)

2.5.3. UML Diagram

Alt Decorator UML Diagram

2.5.4. Code

Je kan deze broncode terugvinden op GitHub

Booking.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Decorator;
 6
 7interface Booking
 8{
 9  public function calculatePrice(): int;
10
11  public function getDescription(): string;
12}

BookingDecorator.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Decorator;
 6
 7abstract class BookingDecorator implements Booking
 8{
 9  public function __construct(protected Booking $booking)
10  {
11  }
12}

DoubleRoomBooking.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Decorator;
 6
 7class DoubleRoomBooking implements Booking
 8{
 9  public function calculatePrice(): int
10  {
11    return 40;
12  }
13
14  public function getDescription(): string
15  {
16    return 'double room';
17  }
18}

ExtraBed.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Decorator;
 6
 7class ExtraBed extends BookingDecorator
 8{
 9  private const PRICE = 30;
10
11  public function calculatePrice(): int
12  {
13    return $this->booking->calculatePrice() + self::PRICE;
14  }
15
16  public function getDescription(): string
17  {
18    return $this->booking->getDescription() . ' with extra bed';
19  }
20}

WiFi.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Decorator;
 6
 7class WiFi extends BookingDecorator
 8{
 9  private const PRICE = 2;
10
11  public function calculatePrice(): int
12  {
13    return $this->booking->calculatePrice() + self::PRICE;
14  }
15
16  public function getDescription(): string
17  {
18    return $this->booking->getDescription() . ' with wifi';
19  }
20}

2.5.5. Теst

Tests/DecoratorTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\Decorator\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Structural\Decorator\DoubleRoomBooking;
 8use DesignPatterns\Structural\Decorator\ExtraBed;
 9use DesignPatterns\Structural\Decorator\WiFi;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11
12class DecoratorTest extends TestCase
13{
14  public function testCanCalculatePriceForBasicDoubleRoomBooking()
15  {
16    $booking = new DoubleRoomBooking();
17
18    $this->assertSame(40, $booking->calculatePrice());
19    $this->assertSame('double room', $booking->getDescription());
20  }
21
22  public function testCanCalculatePriceForDoubleRoomBookingWithWiFi()
23  {
24    $booking = new DoubleRoomBooking();
25    $booking = new WiFi($booking);
26
27    $this->assertSame(42, $booking->calculatePrice());
28    $this->assertSame('double room with wifi', $booking->getDescription());
29  }
30
31  public function testCanCalculatePriceForDoubleRoomBookingWithWiFiAndExtraBed()
32  {
33    $booking = new DoubleRoomBooking();
34    $booking = new WiFi($booking);
35    $booking = new ExtraBed($booking);
36
37    $this->assertSame(72, $booking->calculatePrice());
38    $this->assertSame('double room with wifi with extra bed', $booking->getDescription());
39  }
40}