2.4. Data Mapper

2.4.1. Doel

Een Data Mapper is een gegevenstoegangslaag die bidirectionele gegevensoverdracht uitvoert tussen een permanente gegevensopslag (vaak een relationele database) en een gegevensweergave in het geheugen (de domeinlaag). Het doel van het patroon is om de weergave in het geheugen en de persistente gegevensopslag onafhankelijk te houden van elkaar en de datamapper zelf. De laag is samengesteld uit een of meer mappers (of gegevenstoegangsobjecten) die de gegevensoverdracht uitvoeren. Mapper-implementaties variëren in reikwijdte. Generieke mappers kunnen veel verschillende typen domeinentiteit verwerken, toegewijde mappers kunnen er een of een paar afhandelen.

Het belangrijkste punt van dit patroon is dat het datamodel, in tegenstelling tot het Active Record-patroon, het Single Responsibility Principle volgt.

2.4.2. Bijvoorbeeld

 • DB Object Relational Mapper (ORM): Doctrine2 gebruikt DAO met de naam “EntityRepository”

2.4.3. UML Diagram

Alt DataMapper UML Diagram

2.4.4. Code

Je kan deze broncode terugvinden op GitHub

User.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\DataMapper;
 6
 7class User
 8{
 9  public static function fromState(array $state): User
10  {
11    // validate state before accessing keys!
12
13    return new self(
14      $state['username'],
15      $state['email']
16    );
17  }
18
19  public function __construct(private string $username, private string $email)
20  {
21  }
22
23  public function getUsername(): string
24  {
25    return $this->username;
26  }
27
28  public function getEmail(): string
29  {
30    return $this->email;
31  }
32}

UserMapper.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\DataMapper;
 6
 7use InvalidArgumentException;
 8
 9class UserMapper
10{
11  public function __construct(private StorageAdapter $adapter)
12  {
13  }
14
15  /**
16   * finds a user from storage based on ID and returns a User object located
17   * in memory. Normally this kind of logic will be implemented using the Repository pattern.
18   * However the important part is in mapRowToUser() below, that will create a business object from the
19   * data fetched from storage
20   */
21  public function findById(int $id): User
22  {
23    $result = $this->adapter->find($id);
24
25    if ($result === null) {
26      throw new InvalidArgumentException("User #$id not found");
27    }
28
29    return $this->mapRowToUser($result);
30  }
31
32  private function mapRowToUser(array $row): User
33  {
34    return User::fromState($row);
35  }
36}

StorageAdapter.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\DataMapper;
 6
 7class StorageAdapter
 8{
 9  public function __construct(private array $data)
10  {
11  }
12
13  /**
14   * @return array|null
15   */
16  public function find(int $id)
17  {
18    if (isset($this->data[$id])) {
19      return $this->data[$id];
20    }
21
22    return null;
23  }
24}

2.4.5. Теst

Tests/DataMapperTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\DataMapper\Tests;
 6
 7use InvalidArgumentException;
 8use DesignPatterns\Structural\DataMapper\StorageAdapter;
 9use DesignPatterns\Structural\DataMapper\User;
10use DesignPatterns\Structural\DataMapper\UserMapper;
11use PHPUnit\Framework\TestCase;
12
13class DataMapperTest extends TestCase
14{
15  public function testCanMapUserFromStorage()
16  {
17    $storage = new StorageAdapter([1 => ['username' => 'someone', 'email' => 'someone@example.com']]);
18    $mapper = new UserMapper($storage);
19
20    $user = $mapper->findById(1);
21
22    $this->assertInstanceOf(User::class, $user);
23  }
24
25  public function testWillNotMapInvalidData()
26  {
27    $this->expectException(InvalidArgumentException::class);
28
29    $storage = new StorageAdapter([]);
30    $mapper = new UserMapper($storage);
31
32    $mapper->findById(1);
33  }
34}