4.3. Entity-Attribute-Value (EAV)

Моделът Entity–attribute–value (EAV), за да се приложи EAV модел с PHP.

4.3.1. Предназначение

Моделът Entity–attribute–value (EAV) е модел на данни за описване на обекти, при които броят на атрибутите (свойства, параметри), които могат да бъдат използвани за тяхното описване, е потенциално голям, но броят, който действително ще се прилага за даден обект, е относително скромен.

4.3.2. UML Диаграма

EAV UML Diagram

4.3.3. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

Entity.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\EAV;
 6
 7use SplObjectStorage;
 8
 9class Entity implements \Stringable
10{
11  /**
12   * @var SplObjectStorage<Value,Value>
13   */
14  private $values;
15
16  /**
17   * @param Value[] $values
18   */
19  public function __construct(private string $name, array $values)
20  {
21    $this->values = new SplObjectStorage();
22
23    foreach ($values as $value) {
24      $this->values->attach($value);
25    }
26  }
27
28  public function __toString(): string
29  {
30    $text = [$this->name];
31
32    foreach ($this->values as $value) {
33      $text[] = (string) $value;
34    }
35
36    return join(', ', $text);
37  }
38}

Attribute.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\EAV;
 6
 7use SplObjectStorage;
 8
 9class Attribute implements \Stringable
10{
11  private SplObjectStorage $values;
12
13  public function __construct(private string $name)
14  {
15    $this->values = new SplObjectStorage();
16  }
17
18  public function addValue(Value $value): void
19  {
20    $this->values->attach($value);
21  }
22
23  public function getValues(): SplObjectStorage
24  {
25    return $this->values;
26  }
27
28  public function __toString(): string
29  {
30    return $this->name;
31  }
32}

Value.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\EAV;
 6
 7class Value implements \Stringable
 8{
 9  public function __construct(private Attribute $attribute, private string $name)
10  {
11    $attribute->addValue($this);
12  }
13
14  public function __toString(): string
15  {
16    return sprintf('%s: %s', (string) $this->attribute, $this->name);
17  }
18}

4.3.4. Тест

Tests/EAVTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\EAV\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\More\EAV\Attribute;
 8use DesignPatterns\More\EAV\Entity;
 9use DesignPatterns\More\EAV\Value;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11
12class EAVTest extends TestCase
13{
14  public function testCanAddAttributeToEntity(): void
15  {
16    $colorAttribute = new Attribute('color');
17    $colorSilver = new Value($colorAttribute, 'silver');
18    $colorBlack = new Value($colorAttribute, 'black');
19
20    $memoryAttribute = new Attribute('memory');
21    $memory8Gb = new Value($memoryAttribute, '8GB');
22
23    $entity = new Entity('MacBook Pro', [$colorSilver, $colorBlack, $memory8Gb]);
24
25    $this->assertEquals('MacBook Pro, color: silver, color: black, memory: 8GB', (string) $entity);
26  }
27}