1.7. Singleton

** DIT WORDT BESCHOUWD ALS EEN ANTI-PATROON! VOOR EEN BETERE TESTBAARHEID EN ONDERHOUDSAFHANKELIJKE INJECTIE! **

1.7.1. Doel

Om slechts één exemplaar van dit object in de toepassing te hebben dat alle oproepen zal afhandelen.

1.7.2. Bijvoorbeeld

 • DB-Connector

 • Logger

 • Config Manager

 • Threads Handling

 • Vergrendel bestand voor de applicatie (er is er maar één in het bestandssysteem …)

1.7.3. UML Diagram

Alt Singleton UML Diagram

1.7.4. Code

Je kan deze broncode terugvinden op GitHub

Singleton.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Singleton;
 6
 7use Exception;
 8
 9final class Singleton
10{
11  private static ?Singleton $instance = null;
12
13  /**
14   * gets the instance via lazy initialization (created on first usage)
15   */
16  public static function getInstance(): Singleton
17  {
18    if (self::$instance === null) {
19      self::$instance = new self();
20    }
21
22    return self::$instance;
23  }
24
25  /**
26   * is not allowed to call from outside to prevent from creating multiple instances,
27   * to use the singleton, you have to obtain the instance from Singleton::getInstance() instead
28   */
29  private function __construct()
30  {
31  }
32
33  /**
34   * prevent the instance from being cloned (which would create a second instance of it)
35   */
36  private function __clone()
37  {
38  }
39
40  /**
41   * prevent from being unserialized (which would create a second instance of it)
42   */
43  public function __wakeup()
44  {
45    throw new Exception("Cannot unserialize singleton");
46  }
47}

1.7.5. Теst

Tests/SingletonTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Singleton\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Creational\Singleton\Singleton;
 8use PHPUnit\Framework\TestCase;
 9
10class SingletonTest extends TestCase
11{
12  public function testUniqueness()
13  {
14    $firstCall = Singleton::getInstance();
15    $secondCall = Singleton::getInstance();
16
17    $this->assertInstanceOf(Singleton::class, $firstCall);
18    $this->assertSame($firstCall, $secondCall);
19  }
20}